Zjistěte si, kdy máte doručit výpověď.

Zadejte datum výročí Vaší pojistné smlouvy a ihned budete znát den, do kdy musí být výpověď nejpozději doručena na pojišťovnu.

Nejčastější otázky a odpovědi

Žádost o výpověď musí mít písemnou podobu. Pro usnadnění sepsání žádosti můžete využít náš generátor výpovědi. Připravený formulář stačí vyplnit, vytisknout, podepsat a zaslat (nejlépe doporučeně) přímo na adresu pojišťovny.
Pokud jste se rozhodli ukončit pojistnou smlouvu, je zapotřebí doručit písemnou výpověď na pojišťovnu nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.
Výročí pojistné smlouvy se opakuje každý rok, je to právě den, kdy byla sjednána pojistná smlouva. Výročí není ovlivněno počtem splátek během roku. Datum výročí můžete zjistit na zelené kartě, je to den, kdy končí její platnost. Nesmí se však jednat o zelenou kartu s dočasnou platností.