Zelená karta k povinnému ručení

Pokud si sjednáváte povinné ručení poprvé, pak byste měli něco vědět o zelené kartě. K čemu slouží, proč ji vozit stále v autě a jak je to, když jedete s vozidlem do zahraničí?

Zelená karta

K čemu slouží zelená karta

Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platnosti povinného ručení konkrétního vozidla. Je to jediný uznávaný doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dle zákona č.168/1999 Sb., ve znění zákona č. 137/2008 Sb.).
Ze zákona musíte mít u sebe zelenou kartu pokaždé, když s vozidlem někam vyjedete, ať už jedete do práce či do krámu. Jestliže máte sjednané povinné ručení, ale při silniční kontrole nebo dopravní nehodě kartu nepředložíte, dopouštíte se dopravního přestupku a čeká Vás pokuta ve výši 1.500 – 3.000 Kč.

Co musí být na zelené kartě uvedeno

  • údaje o vozidle
  • datum platnosti zelené karty
  • územní platnost
  • informace o asistenční službě

Na zelené kartě jsou uvedeny údaje o vozidle, které musí být v souladu se skutečným stavem. Pokud dojde k nějakým změnám, např. si změníte registrační značku, musíte to vždy nahlásit pojišťovně, která Vám vystaví novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozidle.

Kdy dostanu zelenou kartu

Při sjednání povinného ručení na našich stránkách obdržíte zelenou kartu v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu ihned po sjednání povinného ručení a provozním zpracování. Originál zelené karty Vám pošleme poštou nejpozději do tří pracovních dnů. Výjimku tvoří pouze pojišťovna Kooperativa, u které obdržíte doklad, až po připsání platby na její účet a u pojišťovny ČSOB, až když obdržíme od Vás podepsanou pojistnou smlouvu.

Zelená karta v zahraničí

Zelená karta slouží jako doklad o zákonném pojištění nejen u nás, ale i v mnohých evropských zemí. Podle zákona je platná pro všechny státy Evropské unie (EU) a státy, které jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva financí (MF) – Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán. Dále jsou to země, se kterými uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů (ČKP) – Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko. U poslední skupiny států záleží na každé pojišťovně, zda jejich území do působnosti pojistky zahrne nebo nikoli.
Cestujete-li do zahraničí, kde zelená karta neplatí, jako je tomu např. v Kosovu, musíte si při vjezdu do země zaplatit takzvané hraniční pojištění.

Zelená karta originál a duplikát

Při sjednání povinného ručení obdržíte od pojišťovny originál zelené karty a duplikát. Pokud jedete do zahraničí, myslete na to, že musíte mít u sebe obě karty. V případě dopravní nehody máte povinnost duplikát zelené karty odevzdat tamní policii.

Jak je to s převozem vozidla ze zahraničí

Při převozu vozidla ze zahraničí si musíte sjednat dočasnou smlouvu o povinném ručení, tudíž se budete prokazovat zelenou kartou, která má omezenou platnost. V nejbližší době po převozu si musíte sjednat standartní povinné ručení s novou zelenou kartou.