Slavia pojišťovna a. s.

Slavia pojišťovna působila na našem území již okolo roku 1868. Vždy se snažila svým klientům nabízet něco nového. Její počátky jsou spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Patří mezi nejstarší a nejvýznamnější úspěšnou finanční instituci u nás.

Slavia

Činnost pojišťovny Slavia

Růst obchodů Slavie byl zvlášť intenzivní v období let 1924 -1929, kdy se pojišťovna Slavia kapitálově podílela na celkem 11 pojišťovacích ústavech, z toho na osmi v Československu a na třech v cizině. Její činnost byla násilně přerušena po jejím znárodnění v roce 1945, kdy byl na několik desítek let zastaven i přirozený vývoj celého pojišťovnictví v bývalém Československu. Toto trvalo až do devadesátých let minulého století, kdy opět byla povolena činnost konkurenčním pojišťovacím ústavům a skončil monopol České pojišťovny. V roce 2008 pak Slavia pojišťovna získala ocenění certifikátem ČSN QMS ISO 9001:2001.

Co by Vás mohlo zajímat o Slavia pojišťovně

povinné ručeníPovinné ručení asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Slavia pojišťovna a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Táborská 31, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 60197501, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2591, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.