Co znamenají nejdůležitější kontrolky ve Fabii?

19.03.2021

Současné vozy, vybavené stále větším množstvím funkcí a systémů, se umí samy ohlídat a dohlédnout na správnou funkčnost všech důležitých systémů. Pokud něco nefunguje, jak by mělo, řidiči se před očima rozsvítí příslušná kontrolka. Každý řidič by měl proto mít základní přehled o významu kontrolek, kterými jeho vůz disponuje. A protože Škoda Fabia dlouhodobě vládne segmentu malých vozů, vyplatí se připomenout význam svítících kontrolek právě na tomto modelu.

Význam svítících kontrolek ve Fabii

Barva kontrolky napoví

Svítící kontrolky každý řidič vídá vždy před nastartováním vozidla, když otočí klíčkem v zapalování. V tu chvíli se ve voze kontrolují všechny důležité systémy a pokud se nevyskytne žádný problém, kontrolky na palubním displeji postupně zhasnou – pár vteřin po zapnutí zapalování, nejpozději po nastartování. Pokud některá zůstane svítit nebo se rozsvítí v průběhu jízdy, může se jednat o více či méně závažný problém.

O závažnosti problému obvykle vypovídá barva rozsvícené kontrolky:

  • Žlutá (oranžová) kontrolka varuje před možným problémem, ke kterému může dojít, budete-li výstrahu ignorovat. Její rozsvícení doprovází varovný akustický signál. S rozsvícenou kontrolkou můžete pokračovat v jízdě, ale problém byste měli co nejdříve řešit.
  • Červená kontrolka značí závažný problém, s nímž může být další jízda riskantní. Při jejím rozsvícení se ozve varovný akustický signál třikrát a kontrolka obvykle bliká, dokud není závada odstraněna. V takové situaci byste měli neprodleně zastavit, vypnout motor a dopravit auto do nejbližšího servisu (případně závadu odstranit sami). Existují určité výjimky, např. zatažená parkovací brzda nebo otevřené dveře.

Vedle žluté (resp. oranžové) a červené barvy existují také kontrolky zelené barvy. Jejich úkolem je pouze informovat řidiče o tom, že je dané zařízení či systém spuštěný a funkční (např. rozsvícená světla, zapnutý tempomat).

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Nejdůležitější kontrolky ve Fabii

Výhodou moderních vozů je, že kontrolku často doplňuje i hláška na displeji, což může řidičům mnohé napovědět. Množství kontrolek na palubním displeji se potom liší v závislosti na konkrétním modelu a na jeho výbavě, nejdůležitější kontrolky však zůstávají neměnné:

Závada brzdového systému

Červeně svítící kontrolka upozorňuje na problém s brzdami, kterým může být např. závada v ABS nebo nízká hladina brzdové kapaliny. Je-li nedostatek kapaliny, stačí ji doplnit. V ostatních případech vyhledejte odbornou pomoc v servisu.

Problém s chladicí kapalinou

Palubní displej Škoda Fabia

Kontrolka upozorňuje na nízkou hladinu nebo vysokou teplotu chladicí kapaliny a tím pádem hrozící nebezpečí přehřátí motoru. Proto je nutné neprodleně zastavit, vypnout motor a až vychladne, zkontrolovat množství chladicí kapaliny a v případě nedostatku ji dolít.

Nízký tlak motorového oleje

Palubní displej Škoda Fabia

Kontrolka varuje před vážným problémem, kterým je nízký tlak motorového oleje. V takové situaci je nutné okamžitě zastavit, vypnout motor a po jeho vychladnutí zkontrolovat pomocí rysky hladinu oleje. Je-li množství oleje v pořádku a kontrolka stále bliká, nepokračujte v jízdě ani nenechávejte běžet motor, a to ani ve volnoběžných otáčkách.

Nízká hladina motorového oleje

Palubní displej Škoda Fabia

Kontrolka (pro odlišení od předchozí kontrolky může být podtržena vlnovkou) upozorňuje na nízkou hladinu motorového oleje, který je třeba po vypnutí a vychladnutí motoru zkontrolovat a s největší pravděpodobností i doplnit. Pokud kontrolka bliká, půjde o závadu na snímači hladiny motorového oleje.

Servořízení, zámek řízení

Palubní displej Škoda Fabia

Kontrolka může mít několik podob: Svítí-li červeně, jde o celkový výpadek servořízení, kdy dochází ke ztrátě posilovacího účinku. Je třeba vypnout zapalování, znovu nastartovat a ujet několik metrů. Pokud kontrolka nezhasne, zastavte a přivolejte odbornou pomoc. Svítí-li kontrolka žlutě, jde o částečný výpadek servořízení. Postup je stejný s tím rozdílem, že i s rozsvícenou kontrolku lze opatrně jet dále.

Červeně blikající kontrolka značí závadu v zámku řízení, což vyžaduje odstavení vozidla a vyhledání odborné pomoci. Žlutě blikající kontrolka poukazuje na závadu v zámku volantu, s níž můžete dojet do servisu, nebo na neodblokovaný zámek řízení, který by mělo vyřešit pohybování volantem na obě strany. Když se řízení neodblokuje, zastavte a obraťte se na servis.

Systém kontroly výfukových plynů

Palubní displej Škoda Fabia

Kontrolka upozorňuje na závadu v systému kontroly výfukových plynů. Je umožněna jízda v nouzovém programu – opatrně můžete dojet do servisu, ale počítejte s možným snížením výkonu motoru.

Přehled ostatních kontrolek online i v mobilu

Kompletní přehled a popis všech kontrolek ve vaší Fabii naleznete v návodu k obsluze, který si můžete podle VIN kódu nebo modelu vozidla vyhledat a stáhnout na webových stránkách ŠKODA AUTO. Digitální verzi návodu k obsluze včetně popisu kontrolek můžete mít stále u sebe také díky mobilní aplikaci MyŠKODA App.