Direct pojišťovna, a. s.

Od června 2015 vystupuje Triglav pojišťovna pod staronovým názvem Direct, kterou převzala investiční skupina VIGO Investments. Direct pojišťovna se specializuje na neživotní pojištění pro lidi i pro firmy. Pojistí Vám auta, majetek, odpovědnost, ale i cesty do zahraničí.

Direct pojišťovna vstoupila na český trh v roce 2007 s nabídkou pojištění prostřednictvím telefonu a internetu. V roce 2012 se z trhu stáhla, důvodem byly prý nepříznivé podmínky na českém pojistném trhu.

DIRECT pojišťovna

Triglav pojišťovna vznikla v roce 2000 z Všeobecné pojišťovny, kdy získala stoprocentní podíl společnost Zavarovalnica Triglav ze Slovinska. Nový směr dostává v roce 2014, kdy byla prodána skupině VIGO Investments.

Co by Vás mohlo zajímat o Direct pojišťovně

povinné ručeníPovinné ručení havarijní pojištěníHavarijní pojištění asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Direct pojišťovna, a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 25073958, obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3365, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.