Generali Česká pojišťovna

Česká pojišťovna je další z mnoha pojišťoven, se kterými spolupracujeme. Její počátek se začal psát již v roce 1827, ve kterém byla založena. Tenkrát ještě pod názvem První česká vzájemná pojišťovna (dále jen PČVP).

PČVP se v té době věnovala pouze pojištění proti požáru. Ve druhé polovině 19. století byla PČVP natolik silnou společností, že se jí podařilo zvládnout i náhrady za škody vzniklé při několika velkých požárech. Jedním z nich byl také požár rozestavěného Národního divadla, jenž je zároveň považován za největší pojistnou událost devatenáctého století na našem území.

Generali Česká pojišťovna

Vývoj České pojišťovny ve 20. století

Začátkem 20. století se PČVP věnovala rozšiřování nabídky svých produktů, mezi které tak přibylo životní pojištění, pojištění proti vloupání, pojištění zákonné odpovědnosti a úrazové pojištění. Po druhé světové válce a následujících událostech, přesněji po roce 1948, se z První vzájemné české pojišťovny stala Československá pojišťovna (ČSP).

ČSP měla na československém území monopolní postavení, které skončilo až v roce 1991 se zákonem o pojišťovnictví, který umožnil vstup dalších pojišťoven na český pojistný trh. V roce 1992 vznikla již Česká pojišťovna a. s., jak ji známe dnes. Do konce roku 1999 vzniklo v ČR dalších 42 pojišťoven, jejichž počet neustále roste. I přes takto konkurenční prostředí si však Česká pojišťovna udržuje svou silnou pozici a dále se rozvíjí.

Mimo jiné například v roce 2011 uvedla Česká pojišťovna na trh jako první smartphonovou mobilní aplikaci pro potřeby pojištění motorových vozidel.

Spojení aktivit

Na konci roku 2019 Česká pojišťovna koupila pojistný kmen pojišťovny Generali. Společně spojily své aktivity a působí pod novým názvem. Generali Česká pojišťovna. Vznikla tak největší pojišťovna na českém trhu.

Co by Vás mohlo zajímat o Generali České pojišťovně

povinné ručeníPovinné ručení pojistné podmínkyPojistné podmínky hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace o Generali České pojišťovně

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Česká pojišťovna a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Spálená 75/16, Praha, PSČ: 113 04, IČ: 45272956, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1464, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.