Nejlepší povinné ručení 2021

 • Nejlepší ceny povinného ručení v ČR

Sjednejte si nejlepší povinné ručení na trhu

Povinné ručení je zákonem vyžadovaná pojistka, která za vás zaplatí škodu účastníkům nehody, pokud ji zaviníte vy. Jízdou v nepojištěném vozidle byste se vystavili riziku pokuty ve výši až 40.000 Kč, přitom stačí mít i ručení se základními limity plnění. Snadno, rychle a levně, tak si u nás sjednáte to nejlepší povinné ručení na trhu.

Jak najít dobré a levné povinné ručení

Nejnižší ceny najdete na našem webu, kde vám srovnáme nabídky největšího počtu pojišťoven – vy si jen vyberte ručení dle vašich potřeb, ať už je vaší prioritou nízká cena nebo nadstandardní připojištění. Sjednání zabere jen chvilku a jakmile formulář potvrdíte, obdržíte e-mailem zelenou kartu.

Výpočet povinného ručení 2021

Cenu ručení ovlivňuje řada faktorů včetně typu a stáří auta, bydliště a v neposlední řadě také počet nehod v minulosti – bonus za jízdu bez nehod vám může ušetřit až 60 %. Ručení šité na míru vám a vašemu vozu najdete pomocí naší kalkulačky. Ve čtyřech snadných krocích si můžete sjednat ručení z pohodlí vašeho obýváku.

Levné povinné ručení

Porovnání povinného ručení v roce 2021 a v letech 2020 až 2018

2018 2019 2020 2021 rozdíl (2021 vs. 2020)
Škoda Octavia, r.v. 1997, objem 1896 ccm, 66 kW 2.514,- Kč* 2.308,- Kč* 2.800,- Kč* 1.778,- Kč* -36,5%
Škoda Fabia, r.v. 2012, objem 1198 ccm, 51 kW 3.364,- Kč* 2.917,- Kč* 1.993,- Kč* 1.568,- Kč* -21,3%

*Ceny jsou kalkulované individuálně dle stejné konfigurace produktu, v případě pojistníka se jedná o náhodný výběr klientů, nereprezentující celou nabídku pojišťoven a portálu povinne-ruceni.com

Jsme tu pro vás

Pokud si nevíte rady s tím, jaké vybrat povinné ručení nebo jak provést výpočet, rádi vám pomůžeme – kontaktujte nás přes chat na webu, e-mailem na info@povinne-ruceni.com či volejte číslo 226 289 778. Najít nás můžete také na facebooku, kde pravidelně zveřejňujeme užitečné informace pro řidiče.


Proč si sjednat povinné ručení na Povinné-ručení.com?

 • Šetříme vám peníze – přinášíme slevu až 70 % oproti standardním ceníkům pojišťoven.
 • Šetříme váš čas – porovnání největšího počtu nabídek na jednom místě a možnost sjednání pojištění během několika minut.
 • Nikomu nenadržujeme, tedy kromě vás – chceme, abyste si sami vybrali pojištění, které vám vyhovuje nejvíce.
 • Jsme dobří v tom, co děláme – na trhu fungujeme od roku 1999 a v našich řadách máme jen proškolené odborníky s aktuálními informacemi.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Každé vozidlo, jemuž byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz a které je používáno na veřejných komunikacích, musí mít povinné ručení. Toto povinné ručení musí být z povinnosti uzavřeno vlastníkem nebo spoluvlastníkem tuzemského vozidla či řidičem vozidla cizozemského, není-li zákonem stanoveno jinak. Tímto není dotčené právo pojistnou smlouvu uzavřít osobou, jež je osobou odlišnou, než je samotný vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla.

Zákonnou povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nemá:

 • řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu
 • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje
 • bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

Ideální je, když si sjednáte pojištění co nejdříve – tedy nejpozději následující den od konce Vašeho předešlého pojištění. V tomto případě Vám nehrozí vůbec žádné sankce. Dalším řešením je nejpozději následující den od konce pojištění vrátit Vaše registrační značky do depozita – ani v tomto případě Vám sankce nehrozí.

Neexistuje žádná ochranná lhůta na uzavření povinného ručení! 14 dní není lhůta na uzavření nového pojištění – jedná se o lhůtu, do které máte povinnost odevzdat registrační značku vozidla, u kterého zaniklo pojištění, do depozitu. V žádném případě to ale neznamená, že vozidlo nemusíte mít pojištěné!

Pokud provozujete vozidlo bez sjednaného povinného ručení, hrozí Vám pokuta 5 000,- až 40 000,- Kč.

Pokud, jako vlastník vozidla, neodevzdáte státní poznávací značku a osvědčení o registru vozidla do 14 dnů od ukončení pojištění nebo si nesjednáte v této lhůtě pojištění nové, hrozí Vám pokuta 2 500,- až 20 000,- Kč.

Pokud nepředložíte při silniční kontrole zelenou kartu, hrozí Vám pokuta 1 500,- Kč až 3 000,- Kč.

Pro neplatiče pojistného je dalším postihem úhrada příspěvku do garančního fondu ČKP (České kanceláře pojistitelů), a to za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Sazba příspěvku je určena kategorií vozidla na 20,- až 300,- Kč – a to za každý den, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem

Existují čtyři situace, kdy Vám hrozí pokuty a sankce:

 • Poté, co Vám skončí pojištění, nesjednáte nové, protože chcete vozidlo odhlásit – odhlášení však provedete například 5. den po skončení pojištění. V tuto chvíli nejste ohroženi pokutou v rozsahu 2 500,- až 20 000,- Kč, protože jste dodrželi zákonem stanovenou lhůtu. Jste však stále ohroženi pokutou v rozsahu 5 000,- až 40 000,- Kč a sankcí v podobě příspěvku do garančního fondu ČKP za každý den nepojištění (v tomto případě za pět dnů), protože jste po tuto dobu provozovali vozidlo bez pojištění, čímž jste porušovali zákon.
 • Poté, co Vám skončí pojištění, nesjednáte nové, protože chcete vozidlo odhlásit – odhlášení však provedete například 15. den po skončení pojištění. V tuto chvíli jste nedodrželi čtrnáctidenní lhůtu pro odhlášení vozidla, jež je stanovena zákonem a hrozí Vám pokuta 2 500,- až 20 000,- Kč. Dále Vám hrozí pokuta v rozsahu 5 000,- až 40 000,- Kč a sankce v podobě příspěvku do garančního fondu ČKP za každý den nepojištění (v tomto případě za patnáct dnů), protože jste po tuto dobu provozovali vozidlo bez pojištění, čímž jste porušovali zákon.
 • Sjednáte si nové pojištění. To však učiníte například až 5. nebo 10. den poté, co Vám skončilo pojištění předešlé. Hrozí Vám pokuta v rozsahu 5 000,- až 40 000,- Kč a sankce v podobě příspěvku do garančního fondu ČKP za každý den nepojištění (v tomto případě za pět nebo deset dnů), protože jste po tuto dobu provozovali vozidlo bez pojištění, čímž jste porušovali zákon.
 • Sjednáte si nové pojištění. To však učiníte například až 15. nebo 20. den poté, co Vám skončilo pojištění předešlé. V tuto chvíli jste nedodrželi čtrnáctidenní lhůtu pro odhlášení vozidla, jež je stanovena zákonem a hrozí Vám pokuta 2 500,- až 20 000,- Kč. Dále Vám hrozí pokuta v rozsahu 5 000,- až 40 000,- Kč a sankce v podobě příspěvku do garančního fondu ČKP za každý den nepojištění (v tomto případě za patnáct nebo dvacet dnů), protože jste po tuto dobu provozovali vozidlo bez pojištění, čímž jste porušovali zákon.

Pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem vozidla, které je registrované, důrazně Vám doporučujeme jej mít každý den pojištěné! Neexistuje žádná ochranná lhůta, a i jediný den nepojištění Vás může přijít pěkně draho. Vyhněte se proto těmto nepříjemnostem a tím pádem i vysokým pokutám a sankcím – Vaše peníze můžete jistě investovat lepším způsobem.

Berte také na vědomí, že pokud je způsobena škoda nepojištěným vozidlem, Česká kancelář pojistitelů za viníka poškozenému částku uhradí – následně ji pak ale po viníkovi bude vymáhat, a to v plné její výši!

U všech pojišťoven jsou stejná hlavní kritéria pro určení ceny sjednávaného povinného ručení – druh vozidla (osobní automobil, nákladní vozidlo atd.), objem motoru a účel, k jakému je vozidlo používáno (běžný provoz, taxislužba a další). Dále je cena ovlivněna průběhem předchozího pojištění – pro stanovení bonusů (slev) nebo malusů (přirážek). Dalšími faktory při stanovení ceny pojištění u některých pojišťoven může být také stáří vozu a jeho výkon, věk a bydliště pojistníka, ale také zda je pojistník soukromou osobou nebo podnikatelem. Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, ale například také lékaři jsou některými pojišťovnami zvýhodňováni. Nově některé pojišťovny zohledňují i roční nájezd vozidla, nebo i platební morálku klienta.

Povinné ručení kryje škody, které jsou pojištěným způsobeny provozem vozidla jiné osobě – hradí způsobené škody na zdraví, životě, majetku, nebo i na ušlém zisku. Díky tomuto pojištění má pojistník nárok, aby jím způsobené škody, které byly poškozeným uplatněné a prokázané na náhradu, pojišťovna pokryla. Součástí je uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňováním nároků na náhradu výše uvedených škody.

Výše náhrady škody je však omezena maximální výší pojistného plnění dle uzavřené pojistné smlouvy. Minimální výše je stanovená zákonem:

 • Minimální limit pojistného plnění pro škodu na zdraví a životě je 35 000 000,- Kč na každého zraněného či usmrceného, a to včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku.
 • Minimální limit pojistného plnění pro věcné škody je stanoven na 35 000 000,- Kč. Není brán ohled na počet poškozených a pokud součet nároků uplatněných více poškozenými převyšuje limit pojistného plnění dle uzavřené smlouvy, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru daného limitu k součtu nároků všech poškozených.

Řada pojišťoven však nabízí i varianty pojištění s vyššími maximálními limity, a to až do 200 000 000,- Kč, pouze s mírným navýšením ceny povinného ručení.

Existují případy, kdy má pojišťovna právo na náhradu toho, co za pojistníka plnila, jestliže se prokáže například:

 • úmyslné způsobení škody
 • způsobení škody vozidlem, jehož technická způsobilost nebyla schválena
 • způsobení škody vozidlem, jenž bylo použito neoprávněně
 • odmítnutí se podrobit na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky či léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, a to bez jakéhokoli zjevného důvodu
 • nenahlášení škodní události pojišťovně, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby či k hmotné škodě, jež zřejmě převyšuje na některém ze zúčastněných vozidel – a to včetně věcí, které byly vozidly přepravovány nebo na jiných věcech – částku 100 000,- Kč
 • a další – vše je přesně definováno zákonem 168/1999 sb. v §10

Ke změně pojišťovny a uzavření nového povinného ručení je potřebné mít ukončené pojištění u Vaší stávající pojišťovny. Na možnosti ukončení pojistné smlouvy se podívejte zde.

Pokud budete s námi sjednávat smlouvy online, ušetříte svůj čas i peníze. Zároveň Vám naši specialisté poradí kdykoli, kdy se na ně obrátíte (prostřednictvím e-mailu nebo telefonu). Pomůžeme Vám vyplnit všechny nutné formuláře, jsme Vám ale také k dispozici, pokud budete potřebovat provést změny v pojistné smlouvě (změna registrační značky vozidla, změna adresy apod.) nebo pojistnou smlouvu vypovědět.

Sjednání online tedy nabízí ihned několik výhod:

 • díky našemu srovnávači můžete rychle a pohodlně srovnat nabídky povinného ručení
 • jednoduše uzavřete pojistné smlouvy a mimo akční slevy a započtení bonusů za předchozí bezškodní průběh pojištění získáte i další slevu za sjednání online
 • sjednání zvládnete odkudkoli, kde budete mít k dispozici internet anebo telefon – ušetříte Váš čas
 • v den sjednání získáte zelenou kartu v elektronické podobě do Vaší e-mailové schránky a následně obdržíte originál poštou

Nabízíme i servis pro naše klienty:

 • pomůžeme Vám po telefonu
 • poradíme Vám, jak vybrat co nejlepší pojištění, které bude vyhovovat Vašim požadavkům
 • rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy týkající se pojišťoven
 • pomoc od nás očekávejte i v případě výpovědi pojistné smlouvy nebo s provedením změn pojistných smluv u jakékoli pojišťovny

Potřebujete-li uzavřít povinné ručení podle Vašich představ, neváhejte a pusťte se do toho s námi!

Nejlepší bude, pokud nás kontaktujete telefonicky či e-mailem. Společně s Vámi zkontrolujeme zadaný e-mail a adresu, případně Vám zelenou kartu pošleme znovu.

Můžete. Do kolonky, kde Vás žádáme o vyplnění údajů z RZ, vepište slovy „není“. Tento údaj nám oznamte e-mailem, jakmile Vám bude registrační značka přidělena.

I tento požadavek zvládneme vyřešit. Nejlepší bude, pokud nám zavoláte na naše telefonní číslo, abychom tento požadavek mohli zpracovat co nejrychleji. Pokud se nás pokoušíte kontaktovat mimo pracovní dobu naší infolinky, zadejte si na našich stránkách žádost o kontaktování z naší strany. Jakmile to bude možné, zavoláme Vám.