Zrušení povinného ručení – výpověď smlouvy

Zjistili jste, že můžete Vaše vozidlo pojistit ještě levněji? Ptáte se jak přejít k jiné pojišťovně? Na našich stránkách naleznete vše, co je k výpovědi povinného ručení potřeba. Nemusíte trávit čas s vytvářením formulářů. Žádost o výpověď povinného ručení si můžete vygenerovat z pohodlí Vašeho domova. Stačí vyplnit základní údaje o Vás a Vašem vozidle a hotovou žádost si můžete okamžitě stáhnout.

Formulář výpovědi Vám připraví žádost o výpověď povinného ručení během okamžiku. Formulář stačí vyplnit a stisknout tlačítko – Dokončit. Hotovou žádost si můžete stáhnout, ale i nechat zaslat na Váš e-mail.

Výpověď povinného ručení má svá pravidla

Pojistnou smlouvu nemůžete ukončit, kdy se Vám zachce i výpověď povinného ručení má svá pravidla. Nejčastějším způsobem zrušení pojistné smlouvy je k datu výročí – výpověď ke konci pojistného období, kterou musíte podat nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období.

Pro výpočet šestitýdenní lhůty použijte náš chytrý kalendář. Stačí vyplnit pouze datum výročí Vaší pojistné smlouvy a okamžitě se dozvíte datum, do kterého musíte nejpozději podat písemnou výpověď pojišťovně právě vy.

Výpověď povinného ručení v pár jednoduchých krocích

Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou a pojistným obdobím je jeden rok. Pokud chcete pojistnou smlouvu zrušit, musíte na pojišťovně podat výpověď. Žádost o zrušení povinného ručení musíte zaslat vždy písemnou formou.

Co by měla žádost o výpověď obsahovat

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno či obchodní název pojistníka
 • RČ nebo IČO pojistníka
 • adresa pojistníka
 • kontakt na pojistníka
 • druh vozidla, tovární značka a model vozidla
 • registrační značku vozidla
 • VIN vozidla
 • datum a podpis pojistníka

Jak postupovat

 • Vyplňte všechny údaje v našem formuláři výpovědi.
 • Vyplněnou žádost vytiskněte a vlastnoručně podepište.
 • Nakonec zašlete na adresu pojišťovny.

Pozor, pokud vozidlo provozujete dál, nezapomeňte při vyřizování výpovědi současné smlouvy sjednat nové povinné ručení, které bude navazovat na předchozí pojistnou smlouvu.

Jak vypovědět povinné ručení

Výpověď ke konci pojistného období

Našli jste si levnější povinné ručení pro Vaše vozidlo a chcete změnit pojišťovnu, výpověď Vaší stávající pojišťovně musíte zaslat nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období. Máte-li počátek povinného ručení 5. 3. 2013, výpověď podáváte k 4. 3. 2014 a doručena musí být na pojišťovnu nejpozději 22. 1. 2014.

Výpověď bez udání důvodů

Jestliže jste si uzavřeli nové pojištění a nejste s ním spokojeni, máte možnost ukončit pojistnou smlouvu do dvou měsíců od data sjednání. Povinné ručení zanikne osm dní po doručení Vaší výpovědi.

Výpověď z důvodu změny vlastníka

Pokud dojde ke změně vlastníka vozidla, musíte pojišťovně doložit kupní smlouvu nebo kopii velkého technického průkazu, kde bude napsán nový majitel. Pojistná smlouva zaniká v den, kdy nahlásíte změnu vlastníka Vaší pojišťovně.

Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence

Pojistnou smlouvu můžete ukončit dočasným vyřazením vozidla z evidence u příslušného úřadu. Pojišťovně opět musíte doložit kopii velkého technického průkazu tentokrát se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.

Pozor, registrační značky od vozidla lze uložit do depozitu na dobu maximálně 12 měsíců.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Dalším, ne moc příjemným, důvodem ke zrušení povinného ručení je odcizení vozidla. V tomto případě musíte zaslat pojišťovně kromě výpovědi také policejní protokol.

Výpověď po vzniku pojistné události

Pokud způsobíte pojistnou událost, máte právo vypovědět smlouvu do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc od doručení výpovědi pojišťovně. Povinné ručení tedy zaniká až po uplynutí výpovědní lhůty.

Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Pojistitel je povinen o nově stanovené výši pojistného pojistníka informovat a to dva měsíce před splatností smlouvy. Jestliže nesouhlasíte s novou výší pojistného, můžete smlouvu zrušit do jednoho měsíce od doručení oznámení o navýšení pojistného.

POZOR, za navýšení smlouvy se nepovažuje taková změna, jako je zvýšení ceny z důvodu zaviněné nehody, kdy se Váš získaný bonus snižuje.

Ukončení povinného ručení dohodou

Jestliže jste nespokojeni s Vaším stávajícím pojištěním, je možné dosáhnout ukončení povinného ručení dohodou, na kterou přistoupí obě strany – pojistník i pojistitel. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodů levnějšího pojištění.

Věděli jste, že…

…změnou pojišťovny můžete ušetřit až 70 % z ceny povinného ručení? Vyzkoušejte naši kalkulačku a porovnejte si nabídky povinného ručení. Nevíte si s něčím rady? Náš tým zkušených specialistů Vám rád poradí a pomůže.