Výpověď a zrušení povinného ručeníukončení smlouvy

výpověď a zrušení povinného ručení

Obsah článku

Zrušení povinného ručení – vzor

Zjistili jste, že můžete Vaše vozidlo pojistit ještě levněji? Chcete přejít k jiné pojišťovně? Pak bude potřeba stávající pojištění vypovědět. Na našich stránkách naleznete vše, co je pro zrušení povinného ručení potřeba. Nemusíte trávit čas s vytvářením formulářů, žádost o výpověď povinného ručení si můžete vygenerovat z pohodlí Vašeho domova. Stačí vyplnit základní údaje o Vás a Vašem vozidle a hotovou žádost si můžete okamžitě stáhnout nebo nechat zaslat na e-mail.

Výpověď a zrušení povinného ručení, výpověď smlouvy - vzor

Výpověď a ukončení povinného ručení má svá pravidla

Pojistnou smlouvu bohužel nemůžete ukončit, kdy se Vám zachce, i výpověď povinného ručení má svá pravidla. Nejčastějším způsobem zrušení pojistky na auto je ukončení k datu výročí. tzn. výpověď ke konci pojistného období, kterou musíte podat vždy nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období.

Pro výpočet šestitýdenní lhůty použijte náš chytrý kalendář. Stačí vyplnit pouze datum výročí Vaší pojistné smlouvy a okamžitě se dozvíte datum, do kterého musíte nejpozději podat písemnou výpověď pojišťovně.

Zrušení pojistky na auto krok za krokem

Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou a pojistným obdobím je jeden rok. Pokud chcete pojistnou smlouvu zrušit, musíte u své pojišťovny podat výpověď. Žádost o zrušení povinného ručení musí mít písemnou formu, případně ji lze vyřídit osobně na pobočce pojišťovny.

Co by měla žádost o výpověď obsahovat

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno či obchodní název pojistníka
 • RČ nebo IČO pojistníka
 • adresa pojistníka
 • kontakt na pojistníka
 • druh vozidla, tovární značka a model vozidla
 • registrační značku vozidla
 • VIN vozidla
 • datum a podpis pojistníka

Jak postupovat

 1. Vyplňte všechny údaje v našem formuláři vzor výpovědi povinného ručení.
 2. Vyplněnou žádost vytiskněte a vlastnoručně podepište.
 3. Zašlete vyplněný a podepsaný formulář na adresu pojišťovny.

Způsoby ukončení povinného ručení

Výpověď ke konci pojistného období Našli jste si levnější povinné ručení pro Vaše vozidlo a chcete změnit pojišťovnu? Výpověď Vaší stávající pojišťovně musíte zaslat nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období. Máte-li počátek povinného ručení 5. 3. 2021, výpověď podáváte ke dni 4. 3. 2022 a doručena musí být na pojišťovnu nejpozději dne 22. 1. 2022.
Do dvou měsíců od sjednání pojištění Jestliže jste uzavřeli nové pojištění a nejste s ním spokojeni, máte pro zrušení pojistky možnost zvolit odstoupení od smlouvy do dvou měsíců od data sjednání a to bez udání důvodu. Povinné ručení poté zanikne osm dní po doručení Vaší výpovědi.
Výpověď z důvodu změny vlastníka Pokud dojde ke změně vlastníka vozidla, musíte pojišťovně doložit kupní smlouvu podepsanou oběma stranami a kopii velkého technického průkazu, kde bude zapsán nový majitel. Pojistná smlouva zaniká v den, kdy je pojišťovně nahlášena změna vlastníka.
Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence Pojistnou smlouvu můžete ukončit dočasným vyřazením vozidla z evidence u příslušného úřadu. Pojišťovně opět musíte doložit kopii velkého technického průkazu, v tomto případě se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.
Pozor, registrační značky od vozidla lze uložit do depozitu na dobu maximálně 18 měsíců. Na 12 měsíců je jsou vyřazeny automaticky, o prodloužení na dalších 6 měsíců si můžete zažádat.
Výpověď z důvodu odcizení vozidla Dalším důvodem ke zrušení povinného ručení může být odcizení vozidla. V tomto případě musíte zaslat pojišťovně kromě výpovědi také policejní protokol.
Výpověď po vzniku pojistné události Pokud způsobíte pojistnou událost, máte právo vypovědět smlouvu do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc od doručení výpovědi pojišťovně. Povinné ručení tedy zaniká až po uplynutí výpovědní lhůty.
Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem Pojistitel je povinen o nově stanovené výši pojistného pojistníka informovat a to dva měsíce před splatností pojistného. Jestliže nesouhlasíte s novou výší pojistného, můžete smlouvu zrušit do jednoho měsíce od doručení oznámení o navýšení pojistného.
Pozor, za navýšení smlouvy se nepovažuje taková změna, jakou je zvýšení ceny následkem sníženého bonusu z důvodu Vámi zaviněné nehody.
Ukončení povinného ručení dohodou Jestliže jste nespokojeni s Vaším stávajícím pojištěním, je možné dosáhnout ukončení povinného ručení dohodou, na kterou přistoupí obě strany – pojistník i pojistitel. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodů levnějšího pojištění.

Věděli jste, že…

…změnou pojišťovny můžete ušetřit až 70 % z ceny povinného ručení? Vyzkoušejte naši kalkulačku a porovnejte si nabídky povinného ručení. Nevíte si s něčím rady? Náš tým zkušených specialistů Vám rád pomůže.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Záleží na důvodu, pro který chcete pojistku na auto vypovědět. Pokud je to z důvodu prodeje vozidla, pak budete potřebovat kupní smlouvu a technický průkaz. Pokud chcete pojištění vypovědět ke konci pojistného období, budete potřebovat písemnou výpověď, kterou je potřeba zaslat pojišťovně nejpozději do 6 týdnů před dnem, kdy pojistné období končí. Bližší informace k možnostem, jak a kdy zrušit povinné ručení, najdete zde.

Jestliže došlo k prodeji vozidla a změně vlastníka, je nutné pojišťovně doložit podepsanou kupní smlouvu a kopii velkého technického průkazu, kde bude zapsán nový majitel. Pojistná smlouva zaniká v den, kdy je pojišťovně nahlášena změna vlastníka.

Pro odhlášení a zrušení pojištění auta můžete zvolit písemnou formu výpovědi, kterou zašlete příslušné pojišťovně, je také možné zaslat e-mail pojišťovně s naskenovanou podepsanou výpovědí a nebo navštivte pobočku pojišťovny a pojistnou smlouvu zrušte osobně.