Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG

Kooperativa pojišťovna je druhá největší pojišťovna u nás. Založena byla v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Kooperativa pojišťovna nabízí široký sortiment služeb a veškeré standardní druhy pojištění jak pro občany, tak i pro firemní klienty. Kooperativa pojišťovna je součástí koncernu Vienna Isurance Group (VIG).

Kooperativa

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně Kooperativa

povinné ručeníPovinné ručeníhavarijní pojištěníHavarijní pojištění asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Adresa a sídlo pojistitele:
Pobřežní 665/21, Praha, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1897, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.