Allianz pojišťovna, a. s.

Pojišťovna Allianz patří do největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, který střeží majetky a životy již několik desítek milionů lidí ve více než 70 zemích světa. Na našem trhu působí od roku 1993 a dobu svého působení se dokázala vyšplhat mezi největší pojišťovny u nás.
Allianz

Allianz pojišťovna od počátků…

Pojišťovna Allianz byla založena již v roce 1890 v dnes německém Berlíně. V historii zvládla pojišťovna likvidaci ohromných pojistných událostí. Nejznámější pojistnou událostí, kterou tato dlouholetá pojišťovna kryla, byla například loď Titanic, která v roce 1912 ztroskotala po srážce s ledovcem ve vodách Atlantského oceánu.
Dnes například pojišťuje hollywoodské filmy a dokonce i vesmírný program. Dále sponzoruje třeba Formuli 1 a paralympijské sportovce.
Momentálně je hlavní sídlo této pojišťovny v Mnichově.

Allianz pojišťovna v ČR

Allianz své české působení začínala s nabídkou životního a majetkového pojištění občanů. Od roku 1995 nabízí havarijní pojištění a od roku 1999 i povinné ručení. Rozsáhlá nabídka produktů uspokojí nejen privátní, ale i firemní klienty.
Na území České republiky se nachází velké množství poboček, např. v našem hlavním městě jich najdete až 38. Kromě provozování vlastní sítě poboček se Allianz věnuje i obchodní činnosti ve spolupráci s vybranými makléři a bankami. Allianz pojišťovna nabízí své služby i prostřednictvím cestovních kanceláří, prodejců vozidel, servisů a dalších partnerů.

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně Allianz

Povinné ručeníPovinné ručeníPojistné podmínkyPojistné podmínkyHlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace o pojišťovně Allianz

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Allianz pojišťovna, a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00, IČ: 47115971, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1815, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.