Za ujetí od nehody hrozí až 5 let vězení

13.05.2024

Čas od času se v novinových článcích objeví případ řidiče, který způsobí dopravní nehodu se zraněním a z místa nehody ujede. Jistě si pomyslíte něco o jeho charakteru. Měli byste ale vědět, že za ujetí od nehody je považováno i to, pokud někomu na parkovišti odřete auto a z místa odjedete, aniž byste se snažili danou situaci řešit. Kdy se z pouhého přestupku stává trestný čin a jaké jsou za něj sankce?

Za ujetí od nehody hrozí až 5 let vězení
Ujetí od nehody může v krajních případech skončit vězením.

Jak se zachovat v případě dopravní nehody

Před každým usednutím za volant myslete na to, že v případě dopravní nehody je vaší povinností zastavení vozidla, zajištění bezpečnosti provozu a poskytnutí první pomoci zraněným účastníkům. První pomocí se v těchto případech rozumí i pouhé zavolání záchranné služby.

O dopravní nehodě musíte informovat policii v těchto případech:

  • došlo-li ke zranění či usmrcení osob,
  • hmotná škoda podle odhadu přesáhla 100 tis. korun,
  • nemůžete se s druhým řidičem shodnout na vině a na řešení situace,
  • nejste schopni obnovit provoz v místě nehody,
  • došlo k poškození majetku třetí strany (typicky plot, firemní vůz, dopravní značení, zvíře).

O tom, jak postupovat v případě nehody, jsme psali více již v tomto článku

Co hrozí za ujetí od nehody?

Ujetí od dopravní nehody je v české legislativě posuzováno jako jeden z poměrně přísně hodnocených skutků. Celkový trest se potom odvíjí od následků konkrétní nehody a také od toho, zda jste ujetím způsobili “jen” dopravní přestupek, nebo trestný čin. Obecně platí, že pokud nedošlo ke zranění či usmrcení osob, je ujetí od nehody posuzováno jako dopravní přestupek. V opačném případě se jedná o trestný čin.

Bodový systém

V rámci bodového systému jsou vám za ujetí od nehody přičteny hned 4 body do bodového konta řidiče. 

Pokuta

Ve správním řízení řidiči, který po nehodě neprodleně nezastavil, může být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč. Pokutu na místě udělit nelze. 

Vysokou pokutu riskujete také v případě, že vyjedete na silnici, aniž byste měli sjednané povinné ručení. Pomocí naší kalkulačky najdete tu nejvýhodnější nabídku. Pomůžeme vám i s havarijním pojištěním. To kryje škody na voze způsobené krádeží, živelnou pohromou či vandalismem.

Zákaz řízení

Pokud stejný přestupek řidič spáchá dvakrát a vícekrát po sobě za posledních 12 měsíců, hrozí mu zákaz řízení na 4 – 6 měsíců.

Za neposkytnutí pomoci vězení

Dojde-li k nehodě se zraněním, pak vězte, že poskytnutí první pomoci je povinnost vyplývající ze zákona, nejedná se tedy o dobrou vůli řidiče. 

Pokud pomoc neposkytnete, dopouštíte se trestného činu. Zákon pak rozlišuje tyto dvě situace:

  • Jste účastníkem dopravní nehody jako řidič dopravního prostředku (ano, nejen vozu, ale také jízdního kola, skútru, či elektrokoloběžky) a neposkytnete pomoc zraněným osobám, i když jste mohl. Pak vám hrozí až pětileté vězení.
  • Povinnost poskytnout první pomoc se vztahuje i na osoby vyskytující se v blízkosti dopravní nehody. Ty mohou být v případě nedodržení této povinnosti potrestány až dvouletým vězením. Jedná -li se navíc o osoby, které jsou povinny z povahy svého zaměstnání pomoc poskytnout, hrozí jim až tři roky za mřížemi.

Od nehody nikdy neujíždějte. Pokud zazmatkujete a pojedete dál, vraťte se, případně alespoň zavolejte složky záchranného integrovaného systému.

Nehoda na parkovišti často láká řidiče k tomu, aby z místa ujeli.
Nehoda na parkovišti často láká řidiče k tomu, aby z místa ujeli.

Jak se řeší nehoda na parkovišti

K častým nehodám a strkancům dochází na parkovištích. Jak byste měli řešit situaci, kdy jinému vozu na parkovišti poškrábete lak či lehce naťuknete blatník?

Pokud není vlastník poškozeného vozu v blízkosti, měli byste v ideálním případě zavolat policii. Vyjde-li později najevo, že jste škodu způsobili vy a místo opustíte, může policie vaše chování klasifikovat jako ujetí od dopravní nehody s příslušnými důsledky.

Jaká pravidla platí na parkovištích a co se stane, dojde-li k nehodě na soukromém parkovišti, se dozvíte v našem dalším článku.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Policii musíte zavolat tehdy, dojde-li ke zranění či usmrcení osob, škoda přesáhne 100 tis. korun, je poškozen cizí majetek nebo nejste schopni obnovit provoz v místě nehody. Policii doporučujeme zavolat tehdy, nejste-li se schopni shodnout na vině, případně vás druhý řidič nutí do přiznání viny. Abyste chránili svou peněženku před škodami způsobenými nehodou, přečtěte si, jaká si lze sjednat doplňková připojištění k povinnému ručení.
Ujedete-li od nehody, pak vás nemine trest v podobě přičtení bodů do bodového konta řidiče, pokuty a zákaz řízení, pokud se takto chováte opakovaně. V krajních případech, kdy je při nehodě zraněná osoba, a vy neposkytnete první pomoc, hrozí také vězení.