Wüstenrot pojišťovna a. s.

U nás je Wüstenrot pojišťovna a.s. úzce spojena s počátky stavebního spoření. Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s. uvedla své produkty na trh na podzim roku 1993. Důvěru statisíců klientů si získala velmi rychle.

Wüstenrot pojišťovna, a.s.

Stejně jako v zemích kde Wüstenrot vznikal, bylo i u nás záměrem nabídnout potencionálním klientům co nejširší rozsah finančních služeb. Proto byla v roce 1998 založena Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s., která klientům nabídla zajímavé produkty rizikového a kapitálového životního pojištění, které v průběhu dalších let doplnila investičním životním pojištěním.

Dále poté v roce 2003 zahájila svoji činnost Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Dnes je Wüstenrot finanční skupinou, kterou tvoří čtyři společnosti. Díky jejich úzké spolupráci a společné obchodní síti finančních poradců má klient Wüstenrotu svého osobního finančního poradce, a tím všechny potřebné služby snadno dostupné na jednom místě.

Co by Vás mohlo zajímat o Wüstenrot pojišťovně

povinné ručeníPovinné ručení asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Wüstenrot pojišťovna a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Na Hřebenech II 1718/8, Praha, PSČ: 140 23, IČ: 28400682, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 14328, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.