ČSOB Pojišťovna, a. s.

ČSOB Pojišťovna vznikla v roce 1994, nikoliv však jako ČSOB, ale jako Chmelařská vzájemná pojišťovna (CHVP). V roce 1996 vstoupila CHVP na český pojistný trh a o dva roky později, tedy v roce 1998, vstoupila do společnosti firma KBC Insurance N. V., jež se pak v roce 2001 stala 100% vlastníkem CHVP. Právě kompletní změna vlastníka vyústila ve změnu názvu a Chmelařská vzájemná pojišťovna se přejmenovala na ČSOB Pojišťovna, a.s..

Vznik současné podoby ČSOB Pojišťovny

Zatím poslední transformace a vznik aktuální podoby ČSOB pojišťovny se datuje k 1. 1. 2003, kdy došlo k prodeji společnosti mezi IPB pojišťovnou, a.s. a ČSOB Pojišťovnou. Díky této transakci se z ČSOB stala univerzální pojišťovna, která má rozsáhlou nabídku životních i neživotních pojištění jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně ČSOB

povinné ručeníPovinné ručení asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Adresa a sídlo pojistitele:
Masarykovo nám. 1458, Pardubice, PSČ: 532 18, IČ: 45534306, obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 567
, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož
i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.