UNIQA pojišťovna, a.s. (Uniqa Insurance Group)

Uniqa pojišťovna nabízí svým klientům obsáhlou nabídku pojištění. V její nabídce najdete pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění) a pojištění bydlení (domácnosti, nemovitosti). Umožňuje pojistit nejen byty a domácnosti, ale i stavby a vozidla, která můžete pojistit formou zákonného i havarijního pojištění
UNIQA

Uniqa v České republice

Pojišťovna vstoupila na trh v roce 2008 pod názvem AXA pojišťovna a. s. a byla nejmladším členem velké skupiny AXA u nás. V roce 2021 došlo ke sloučení pojišťovny AXA s pojišťovnou Uniqa v České Republice a tak se pojišťovna stala součástí Uniqa Insurance Group, která nyní spravuje původní pojistný kmen AXA.

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně Uniqa

Povinné ručeníPovinné ručení Asistenční službaAsistenční služba Pojistné podmínkyPojistné podmínky Doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění Hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace o pojišťovně UNIQA

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
UNIQA pojišťovna, a.s. (zkráceně UNIQA)

Adresa a sídlo pojistitele:
Evropská 810/136, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 49240480, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2012, UNIQA pojišťovna a.s. je členem skupiny UNIQA Insurance Group, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.