Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., VIG

ČPP působí v naší republice již od půlky roku 1995. Jediný akcionář České podnikatelské pojišťovny je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká podnikatelská pojišťovna je součástí významné evropské pojišťovací skupiny VIG – Vienna Insurance Group, jež je v současné době hodnocena ratingovou agenturou Standard & Poor’s známkou „A+“ označující aktuální i výhledovou stabilitu.
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.

ČPP a podpora nejenom kultury

Česká podnikatelská pojišťovna je známá svou velkorysostí a odpovědností, která jí umožňuje podporu celospolečensky prospěšných projektů zaměřených na rozvoj zdravého životního stylu, kultury, podpory mládeže, prevence vzniku škod apod.

ČPP podporuje například:

  • Vzdělávání dětí v oblasti hodnot, financí a majetku
  • Organizace charitativních snídaní
  • Organizace charitativních trhů
  • Podpora řešení ženského bezdomovectví
  • a mnoho dalších…

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně ČPP

povinné ručeníPovinné ručení havarijní pojištěníHavarijní pojištění asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Adresa a sídlo pojistitele:
Pobřežní 665/23, Praha, PSČ: 186 00, IČ: 63998530, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3433, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.