UNIQA pojišťovna, a. s.

UNIQA pojišťovna, a. s. vznikla v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob.

Brzy se stala jedním ze základních kamenů pozdějšího evropského pojišťovacího koncernu UNIQA Insurance Group s působením až ve dvaceti zemích Evropy.

UNIQA

Proč právě UNIQA a pojištění vozidel?

  • můžete si vybrat z více variant pro každý druh pojištění a zvolit tak šíři pojistné ochrany přesně podle Vašich potřeb a momentálních finančních
  • pojišťovna je Vám vždy k dispozici pro rychlé nahlášení škody prostřednictvím telefonní linky či prostřednictvím internetu
  • dává Vám záruku rychlé a objektivní likvidace škod bez zbytečné byrokracie – likvidace škod prostřednictvím rozsáhlé sítě smluvních autoservisů a smluvních autoskel

Co by Vás mohlo zajímat o UNIQA pojišťovně

povinné ručeníPovinné ručení asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
UNIQA pojišťovna, a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Evropská 810/136, Praha 6, PSČ: 160 12, IČ: 49240480, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2012, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.