Generali Pojišťovna a. s.


Generali Pojišťovna a. s. je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových pojistitelů. Předepsané pojistné se v roce 2013 pohybovalo přes 65 miliard eur. Skupina Generali zajímá vedoucí postavení na trzích západní Evropy.


Generali

Generali Pojišťovna a. s. nabízí svým klientům kvalitní pojistné produkty životního i neživotního pojištění, které je na základě individuálního přístupu přesně dle potřeb klientů. Je také díky husté síti svých zastoupení dostupná klientům na celém území ČR.

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně Generali

povinné ručeníPovinné Ručení asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Generali Pojišťovna a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Bělehradská 132, Praha, PSČ: 120 84, IČ: 61859869, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2866, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.