Generali Pojišťovna a. s.

Generali Pojišťovna a. s. je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových pojistitelů. Předepsané pojistné se v roce 2013 pohybovalo přes 65 miliard eur. Skupina Generali zajímá vedoucí postavení na trzích západní Evropy.

Generali

Generali Pojišťovna a. s. nabízí svým klientům kvalitní pojistné produkty životního i neživotního pojištění, které je na základě individuálního přístupu přesně dle potřeb klientů. Je také díky husté síti svých zastoupení dostupná klientům na celém území ČR.

Od 5.12.2019 nelze sjednat pojištění od Generali pojišťovny. Své pojištění můžete nově sjednat u Generali České pojišťovny zde.

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně Generali

povinné ručeníPovinné Ručení asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Generali Pojišťovna a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Bělehradská 132, Praha, PSČ: 120 84, IČ: 61859869, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2866, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.