Servisní pojišťovna, a. s.

První česká servisní pojišťovna byla založena v roce 1997 a kapitálově je to ryze česká společnost.

Znalost problematiky a snaha zabezpečit pro zákazníky maximální servis a dokonalé služby byla i hlavním motivem vzniku pojišťovny, která se specializuje pouze na havarijní pojištění vozidel. Nabízí díky tomu všem svým klientům řadu netradičních služeb, kterými se odlišuje od ostatních pojišťoven.

Servisní pojišťovna

Co by Vás mohlo zajímat o Servisní pojišťovně

povinné ručeníHavarijní pojištění asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Servisní pojišťovna, a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
tř. T. Bati 627, Zlín, PSČ: 760 01, IČ: 25345150, obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 1464, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.