Štítek: "povinné ručení" - 2. strana

SINK – souhlas s inkasem

SINK – souhlas s inkasem


Měsíčně platíme mnoho účtů a je těžké si všechny platby pamatovat. SINK tuto zodpovědnost převezme za nás.

Segmentace – způsob výpočtu pojistného

Segmentace – způsob výpočtu pojistného


Každý pojistník platí jinou výši povinného ručení, vycházející z kritérií stanovených pojišťovnou a z typu rizikové skupiny, do které pojistník patří.

Pojistná doba – termín platnosti pojistné smlouvy

Pojistná doba – termín platnosti pojistné smlouvy


Pojistná smlouva obsahuje vždy i specificky vymezenou pojistnou dobu, na kterou se uzavírá. Pojistná doba se sjednává na dobu určitou nebo neurčitou.

Pojištění odpovědnosti za škodu – pojistka „na blbost“

Pojištění odpovědnosti za škodu – pojistka „na blbost“


Při nešťastné náhodě obvykle vznikne někomu újma. Pojištění odpovědnosti za škodu nás sice nezbaví, nicméně alespoň eliminuje finanční ztátu.

Krátkodobé povinné ručení

Krátkodobé povinné ručení


Pokud se dostanete do situace, kdy se vám nevyplatí uzavírat povinné ručení na celý rok, oceníte možnost sjednání krátkodobého povinného ručení.

Krátkodobé pojištění

Krátkodobé pojištění


V situacích, kdy není nutné ani výhodné uzavírat pojištění na celý rok, lze využít krátkodobého pojištění.

Doklad o pojištění

Doklad o pojištění


Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je zákonem nařízené pojištění. Proto musí mít řidiči u sebe doklad o pojištění, tzv. zelenou kartu.

Hraniční pojištění pro cizozemská vozidla

Hraniční pojištění pro cizozemská vozidla


Řidiči cizozemských vozidel, která nedisponují zelenou kartou platnou na území ČR, jsou při vstupu do ČR povinni uzavřít hraniční pojištění.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)


Linka pomoci řidičům, garanční fond, hraniční pojištění – o toto vše a mnohem více se stará Česká kancelář pojistitelů.

Bezeškodní průběh pojištění

Bezeškodní průběh pojištění


O tom, jak dlouho jezdíte bez nehod, vypovídá bezeškodní průběh vašeho pojištění. Čím delší je toto období, tím větší slevy na pojistném můžete dosáhnout.