Štítek: "pojistná smlouva"

Připojištění – pojištění nad rámec hlavního pojištění

Připojištění – pojištění nad rámec hlavního pojištění


Každému nestačí jen základní pojištění a raději si připlatí pár stokorun navíc, aby pokryl širší rozsah škod v případě, že dojde k pojistné události.

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika


Prvopojistitel je pojišťovna, se kterou pojistník uzavře smlouvu. Prvopojistitelem se nazývá proto, že primárně ručí za rizika plynoucí z pojistné smlouvy.

Zprostředkovatel – prostředník pojišťovny nebo pojistníka

Zprostředkovatel – prostředník pojišťovny nebo pojistníka


Zprostředkovatelé pojištění jsou podnikatelské subjekty, které nám pomáhají při rozhodování o výběru vhodného pojištění, respektive vhodné pojišťovny.

Výpověď – ukončení pojistky

Výpověď – ukončení pojistky


Při změně pojišťovny nebo při ukončení pojistné smlouvy je nutné vyplnit výpověď a zaslat ji poštou na pobočku pojišťovny, nebo ji tam osobně doručit.

Výluky z pojištění – omezení výplaty pojistného plnění

Výluky z pojištění – omezení výplaty pojistného plnění


Pojistná smlouva obsahuje výluky z pojištění, definující škody, které pojišťovna pojistníkovi neuhradí.

Všeobecné pojistné podmínky – detaily pojištění

Všeobecné pojistné podmínky – detaily pojištění


Povinným dokumentem k pojištění jsou všeobecné pojistné podmínky, které si každá pojišťovna stanovuje podle vlastních zdrojů.

Škodní událost – vznik škody

Škodní událost – vznik škody


Škoda, která vznikne klientům pojišťoven se nahlašuje jako škodní událost, až po rozhodnutí pojišťovny se stává pojistnou událostí.

Storno – zrušení smlouvy

Storno – zrušení smlouvy


Storno je jiným slovem zrušení nebo odstoupení od smlouvy a obvykle bývá sankciováno pokutou, tzv. storno poplatkem pro viníka porušení vztahu.

Pojistná hodnota – reálná hodnota majetku

Pojistná hodnota – reálná hodnota majetku


Pojistná hodnota je maximální možná finanční částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě vzniku pojistné události.

Pojistník – osoba podepsaná na pojistné smlouvě

Pojistník – osoba podepsaná na pojistné smlouvě


Pojistné je forma splátky za službu ochrany, kterou nám pojištění poskytuje. Jeho výše je specifikována v pojistné smlouvě.