Jak na přihlášení ojetého auta z dovozu

11.01.2023

Nákup ojetého vozidla v zahraničí je dnes poměrně běžnou záležitostí. Důvodem, proč lidé dávají přednost autům dovezeným ze zahraničí, bývá lepší cena, širší výběr, kvalitnější stav vozidla nebo jeho lepší výbava. Ať už vás k nákupu auta z dovozu motivuje cokoli, je dobré vědět, jak celý proces probíhá, co vše je nutné zařídit po jeho převozu do České republiky a jak v ČR funguje přihlášení ojetého auta z dovozu.

Jak na přihlášení ojetého auta z dovozu
Přihlášení auta z dovozu

Obsah článku

Podpisem kupní smlouvy vše začíná

Nákup auta pro vás začal samozřejmě již mnohem dříve. Rozhodovali jste se o jeho značce, stáří, výbavě, porovnávali jste nespočet nabídek, až jste došli ke konečnému rozhodnutí, že nejlepší volbou pro vás bude dovézt si ojeté auto ze zahraničí.

Podpisem kupní smlouvy ovšem začíná celý proces, jehož výsledkem bude vydání českého technického průkazu (malého i velkého) a registračních značek.

Společně s kupní smlouvou získáte při nákupu vozidla v zahraničí malý a velký technický průkaz. Pečlivě si zkontrolujte, že údaje v nich uvedené odpovídají skutečnému stavu a že bylo vozidlo v zahraničí řádně odhlášeno.

Převoz vozidla do ČR

Po zakoupení vozidla musíte vyřešit otázku, jak vozidlo dopravit domů. Obvykle se budete rozhodovat mezi dvěma variantami:

 • Vozidlo pojede do ČR „po svých“. V tomto případě si budete muset zařídit nejen druhého řidiče, který pojede domů s vaším původním autem, ale především dočasné pojištění pro zakoupené vozidlo a tzv. převozní značky. Oboje bude vyžadovat návštěvu příslušné instituce v zahraničí. Pozor, převozní značky jsou platné pouze 10 dní od vystavení.
 • Vozidlo pojede do ČR na vleku. Pokud si pro své nové auto zařídíte převoz na vleku, nebudete potřebovat dočasné pojištění ani převozní značky.

Cesta na STK

Pokud jste vozidlo dovezli z jiné členské země EU, případně ze Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, a vozidlo má v takovém státě stále platnou technickou, nemusíte s ním již absolvovat tzv. dovozovou technickou kontrolu, jak tomu bývalo v minulosti. Na stanici technické kontroly (STK) se budete muset vydat pouze za účelem provedení evidenční prohlídky vozidla (kterou musíte absolvovat i při nákupu ojetého auta v ČR).

Vozidla zakoupená v ostatních státech musí v ČR nejprve projít tzv. dovozovou technickou kontrolou (včetně měření emisí), která schválí jejich technickou způsobilost k provozu. Na stanici technické kontroly budete muset předložit zahraniční malý a velký technický průkaz vozidla. Po provedení technické kontroly obdržíte:

 • protokol o technické prohlídce
 • protokol o emisích
 • technický protokol
 • přílohu k technickému protokolu

Bez povinného ručení nevyjíždějte

Další povinností, na kterou nesmíte zapomenout, je sjednání povinného ručení . Pokud se na stanici technické kontroly vydáváte již nově zakoupených autem, musí tento krok předcházet vaší cestě na STK. Bez povinného ručení totiž nesmíte s novým vozem na silnici. Pokud jste si auto na STK nechali dovézt na vleku, můžete se sjednáním povinného ručení počkat. Ne však déle, než se vydáte požádat o zápis vozidla do registru silničních vozidel. Ke sjednání povinného ručení můžete využít naši online kalkulačku povinného ručení a zařídit si tak vše potřebné z pohodlí domova.

Zápis auta do registru silničních vozidel

Nyní se můžete vydat na příslušný dopravní inspektorát (kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působnosti), kde požádáte o zápis auta do registru silničních vozidel. Pro zkrácení doby strávené čekáním na úřadu si můžete formulář přihlášky k registraci vozidlažádost o zápis silničního vozidla stáhnout a vyplnit předem.

O zápis do registru žádá vlastník vozidla i jeho provozovatel (není-li vlastník shodný s provozovatelem). Pokud se na úřad nemůžete jako vlastník nebo provozovatel vozidla dostavit osobně, musíte žádost opatřit úředně ověřeným podpisem (případně uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechat zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (případně uznávaným elektronickým podpisem).

Jaké doklady budete potřebovat?

Na úřadě budete muset předložit následující dokumenty:

 • vyplněnou žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel
 • občanský průkaz
 • originál zahraničního technického průkazuosvědčení o registraci silničního vozidla (malý technický průkaz)
 • technický protokol a přílohu k technickému protokolu (jedná-li se o vozidlo, u něhož je nutné schválit technickou způsobilost), protokol o emisích
 • protokol o evidenční kontrole nebo protokol o technické kontrole před registrací,
 • dokumentaci obsahující údaje potřebné pro vydání technického průkazu (nejsou-li tyto údaje obsaženy v malém či velkém technickém průkazu)
 • zelenou kartu, která je dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • potvrzení o zaplacení DPH (viz níže)
 • potvrzení o odhlášení vozidla v zahraničí
 • převozní RZ
 • doklad o povolení k pobytu, udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu (nemá-li žadatel trvalý pobyt na území ČR)
 • živnostenský list (žádá-li podnikající fyzická osoba)
 • výpis z obchodního rejstříku (žádá-li právnická osoba)
 • případně plnou moc (viz výše)

Jaké poplatky budete muset uhradit?

Za zápis vozidla do registru vozidel je nutné uhradit správní poplatek v následující výši:

Druh vozidla Výše správního poplatku
osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor, pracovní stroj samojízdný 800 Kč
přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg 700 Kč
přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností 750 kg a nižší 500 Kč
motocykl s obsahem nad 50 cm³ 500 Kč
motocykl s obsahem 50 cm³ a nižším 300 Kč

ceny platné k 9/2022

Dále si budete muset ověřit, zda za zakoupené vozidlo nebudete muset zaplatit ekologickou daň. Ta se platí u vozidel, která nesplňují emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, při jejich první registraci v ČR, a to v následující výši:

Emisní norma, kterou vozidlo splňuje Výše ekologické daně
vozidlo nesplňuje žádnou emisní normu EURO 10 000 Kč
EURO 1 5 000 Kč
EURO 2 3 000 Kč
EURO 3 a vyšší 0 Kč

ceny platné k 9/2022

Je také možné, že budete muset v ČR zaplatit daň z přidané hodnoty. Tato situace nastane v případě, že zakoupené vozidlo:

 • má najeto méně než 6 000 km nebo
 • vám bylo předáno do 6 měsíců od jeho první registrace.

V zemi nákupu byste tedy takové vozidlo měli zakoupit bez DPH. Pokud byste DPH zaplatili dvakrát (tzn. i v zemi nákupu), máte nárok na vrácení peněz.

Kdy bude vaše žádost vyřízena?

Úřad musí vaši žádost o zápis vozidla do registru vyřídit do 30 dnů, obvykle to však bývá i dříve. Tímto okamžikem získáte nový velký i malý technický průkaz a registrační značky a celý proces bude u konce.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pro zpracování přihlášení auta z dovozu je daná lhůta 30 dní.
Při součtu všech nutných úkonů a poplatků vás přihlášení auta počítejte s částkou cca 20 000 Kč, je ale potřeba připočíst i cenu povinného ručení (ta se liší podle typu vozidla, stáří, výkonu a pod.). Chcete-li zjistit, kolik by stálo povinné ručení na vaše auto, využijte naši online kalkulačku povinného ručení.
Převozní značky platí 10 dní od jejího vystavení.