Štítek: "pojistník"

Způsob placení pojistného – forma úhrady pojistného

Způsob placení pojistného – forma úhrady pojistného


Každý pojistník za své pojištění platí pojišťovně předem domluvenou částku v předem stanovený termín. Možností úhrady pojistného je několik.

Zelená karta – doklad o povinném ručení

Zelená karta – doklad o povinném ručení


Pojišťovna každoročně vydává pojistníkovi tzv. zelenou kartu jako doklad, který slouží k potvrzení o povinném ručení.

Výpověď – ukončení pojistky

Výpověď – ukončení pojistky


Při změně pojišťovny nebo při ukončení pojistné smlouvy je nutné vyplnit výpověď a zaslat ji poštou na pobočku pojišťovny, nebo ji tam osobně doručit.

Věcná škoda – poškození věci

Věcná škoda – poškození věci


Věcná škoda je výsledkem poškození věci, nemovitosti nebo jiného majetku, jehož cenu lze stanovit podle ceny na trhu.

Účinnost pojištění – období pojistného krytí

Účinnost pojištění – období pojistného krytí


Při sjednání pojistné smlouvy je domluveno časové období, ve kterém v případě vzniku škody dojde k její náhradě pojišťovnou.

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli


V některých případech je výhodné rozložit riziko mezi více pojišťoven, které se podle předem nasmlouvaných kritérií podílí na krytí následků škod.

Smluvní ujednání – detaily pojistky

Smluvní ujednání – detaily pojistky


Smluvní ujednání si každá pojišťovna přizpůsobuje svým podmínkám. Upřesňuje detaily pojistky, na co se vztahuje a co naopak nekryje.

Segmentace – způsob výpočtu pojistného

Segmentace – způsob výpočtu pojistného


Každý pojistník platí jinou výši povinného ručení, vycházející z kritérií stanovených pojišťovnou a z typu rizikové skupiny, do které pojistník patří.

Pojistná hodnota – reálná hodnota majetku

Pojistná hodnota – reálná hodnota majetku


Pojistná hodnota je maximální možná finanční částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě vzniku pojistné události.

Pojistník – osoba podepsaná na pojistné smlouvě

Pojistník – osoba podepsaná na pojistné smlouvě


Pojistné je forma splátky za službu ochrany, kterou nám pojištění poskytuje. Jeho výše je specifikována v pojistné smlouvě.