K čemu slouží Česká kancelář pojistitelů

20.09.2019

Již několik let platí v Česku zákon upravující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tzv. povinné ručení. Pojišťovny, které mohou na našem území toto pojištění poskytovat, jsou sdruženy v České kanceláři pojistitelů, profesní organizaci, jejímž hlavním smyslem je správa fondu, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěným vozidlem. Pomoci vám ale může i s poruchou na autě.

K čemu slouží Česká kancelář pojistitelů

Kancelář (ČKP) byla jako právnická osoba zřízena na základě zákona o pojištění ručení z provozu vozidla v roce 1999 a kontrolu nad její činností vykonává Česká národní banka. ČKP má v zásadě tři hlavní úkoly:

  • spravuje garanční fond a fond zábrany škod
  • poskytuje hraniční pojištění
  • provozuje informační linku

Mimo to komunikuje a uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů jiných států, spolupracuje se státními orgány v oblasti povinného ručení, podílí se na tvorbě statistik a v neposlední řadě spolu s Centrálním registrem vozidel identifikuje nepojištěná vozidla a informace o nich předává příslušným správním orgánům.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Co se platí z fondů

Garanční fond slouží k výplatě škod těm poškozeným, kterým byla způsobena újma nepojištěným vozidlem. Spadají sem tedy ty případy, kdy vůz bez zaplaceného povinného ručení způsobí někomu jinému škodu vyšší než 10 000 korun nebo je pojištěn u společnosti, která je v úpadku a tudíž nemůže škodu uhradit. Kancelář ale následně může peníze vymáhat zpětně po povinném.

Do fondu tečou peníze převážně ve formě příspěvků od nepojištěných motoristů. Od ledna 2000 do poloviny minulého roku pak Kancelář vyplatila poškozeným z fondu již necelé 4 mld. korun.

Od roku 2014 spravuje Kancelář i fond zábrany škod. Peněžní prostředky v něm kumulované slouží k prevenci vzniku škod způsobených provozem motorových vozidel a jsou rozdělovány mezi složky Integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranka, policie) a organizace, které vytvářejí projekty na podporu zvýšení bezpečnosti na silnicích. Fond je tvořen prostředky od pojišťoven, ty do něj odvádějí 3% z přijatého pojistného od svých klientů. Za rok 2018 to bylo celkem 688 mil. korun.

Česká kancelář pojistitelů

Motoristé ze zahraničí

Řidiči motorových vozidel registrovaných v cizině bez platné zelené karty jsou povinni při vjezdu na české území zaplatit tzv. hraniční pojištění. Pro osobní vozy do 3,5 tuny jde o částku 7600 korun na 15 dní, to, zda má cizí vůz skutečně pojistné zaplaceno kontroluje Policie ČR, poskytovatelem tohoto typu pojištění je právě ČKP.

V nouzi volejte 1224

Do povědomí se dostává i telefonní číslo 1224, Linka pomoci řidičům. Ta slouží těm motoristům, kteří potřebují pomoci s nepojízdným vozidlem a mají zaplacenu asistenční službu u své pojišťovny. Po zavolání na linku 1224 je operátor spojí s jejich smluvní pojišťovnou a ta se postará o odtah vozu.
Za rok 2018 linka odbavila zhruba 195 tis. hovorů, tedy průměrně 534 hovorů denně, přičemž nejvytíženějšími byly letní měsíce.

Nepojízdné vozidlo vyřaďte z registru

Od roku 2018 je opětovně zavedena povinnost nepojištěných motoristů přispívat do garančního fondu, jinými slovy zjistí-li se, že máte zapsán třeba osobní vůz v Centrálním registru vozidel, ale nemáte u žádné pojišťovny sjednané povinné ručení, bude po vás Kancelář vymáhat poplatek, jehož výše je rovna součinu denní sazby za danou kategorii vozidla a počtu dní, kdy je vozidlo bez ručení. Denní sazba se u osobních vozů pohybuje od 30 do 93 korun v závislosti na objemu motoru, opomnění této povinnosti se tedy může prodražit.

Pokud se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu neprovozovat své vozidlo, je ideálním řešením odevzdat poznávací značky do depozita a vůz odhlásit z registru. Rozhodnete-li se značky ponechat a vůz neodhlašovat, je dobré si pro jistotu zajistit důkazy o tom, že s daným vozidlem opravdu nejezdíte po komunikacích a že automobil pouze stojí v garáži. Vyhnete se tak případným sporům s ČKP.