Štítek: "pojišťovna"

Jak se bránit před lovci nehod?

Jak se bránit před lovci nehod?

25. 4. 2018Havarijní pojištění

Lovci nehod sami sebe pokládají za zachránce v nouzi. Je to skutečně tak, nebo si chtějí jen polepšit na úkor lidskosti a mravního chování?

Regres – regresní nárok pojišťovny

Regres – regresní nárok pojišťovny


Ne všechny pojistné nároky uhradí pojišťovna bez následků. Pokud prokáže, že byla škoda způsobena úmyslně, může požadovat náhradu pojistného plnění.

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika


Prvopojistitel je pojišťovna, se kterou pojistník uzavře smlouvu. Prvopojistitelem se nazývá proto, že primárně ručí za rizika plynoucí z pojistné smlouvy.

Proporcionální zajištění – typ pojištění samotné pojišťovny

Proporcionální zajištění – typ pojištění samotné pojišťovny


Živelné pohromy a přírodní katastrofy způsobují velké ztráty nejen lidem, ale i pojišťovnám. Proto i pojišťovna hledá pojištění u zajistitele.

Způsob placení pojistného – forma úhrady pojistného

Způsob placení pojistného – forma úhrady pojistného


Každý pojistník za své pojištění platí pojišťovně předem domluvenou částku v předem stanovený termín. Možností úhrady pojistného je několik.

Zprostředkovatel – prostředník pojišťovny nebo pojistníka

Zprostředkovatel – prostředník pojišťovny nebo pojistníka


Zprostředkovatelé pojištění jsou podnikatelské subjekty, které nám pomáhají při rozhodování o výběru vhodného pojištění, respektive vhodné pojišťovny.

Zelená karta – doklad o povinném ručení

Zelená karta – doklad o povinném ručení


Pojišťovna každoročně vydává pojistníkovi tzv. zelenou kartu jako doklad, který slouží k potvrzení o povinném ručení.

Výluky z pojištění – omezení výplaty pojistného plnění

Výluky z pojištění – omezení výplaty pojistného plnění


Pojistná smlouva obsahuje výluky z pojištění, definující škody, které pojišťovna pojistníkovi neuhradí.

Všeobecné pojistné podmínky – detaily pojištění

Všeobecné pojistné podmínky – detaily pojištění


Povinným dokumentem k pojištění jsou všeobecné pojistné podmínky, které si každá pojišťovna stanovuje podle vlastních zdrojů.

Účinnost pojištění – období pojistného krytí

Účinnost pojištění – období pojistného krytí


Při sjednání pojistné smlouvy je domluveno časové období, ve kterém v případě vzniku škody dojde k její náhradě pojišťovnou.