Proč a jak dočasně vyřadit vozidlo z registru vozidel?

04.10.2019Povinné ručení

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel neboli uložení značek do depozitu je jednoduchý úkon, který vás na určitou dobu zbaví povinnosti platit zákonné pojištění vozidla. Této možnosti můžete využít, pokud víte, že vozidlo z jakéhokoliv důvodu nebudete několik měsíců využívat. Uložení značek do depozitu vyřídíte během jedné návštěvy úřadu.

Dočasné vyřazení vozidla z registru

Důvod může být jakýkoliv

Přestože své auto využíváte takřka denně, může ve vašem životě nastat situace, která vám dlouhodobě znemožní auto používat. Může se jednat o několikaměsíční pobyt v zahraničí, dlouhodobou nemoc, následek úrazu nebo třeba dlouhodobou opravu vozidla. Nebo vlastníte auto, s nímž jezdíte pouze určitou část roku – sezónní jsou například kabriolety nebo vozidla využívaná k sezónním pracím.

Ve všech těchto případech se vyplatí uvažovat o dočasném vyřazení vozidla z registru. Pokud tak neučiníte, jste povinni platit povinné ručení i po dobu, kdy vaše auto bez povšimnutí stojí v garáži.

Co dočasné vyřazení z registru znamená?

Dočasné vyřazení vozidla z evidence znamená, že vozidlo nemusí být pojištěné, v žádném případě s ním ale nesmíte vyjet na silnici. V tomto režimu můžete vozidlo udržovat maximálně 18 po sobě jdoucích měsíců. Napoprvé se vozidlo vyřazuje na 12 měsíců, o dalších 6 měsíců lze požádat po uplynutí této lhůty. Při žádosti o prodloužení vyřazení vozidla je nutné doložit, kde se auto nachází a účel jeho využití.

Po dobu, kdy je vozidlo vyřazeno z registru, nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí a nesmí z něj být odstraněny podstatné části. Můžete s ním však provádět některé formální úkony, jako například převod na nového vlastníka nebo změnu trvalého bydliště vlastníka.

Jak postupovat?

Za účelem dočasného vyřazení vozidla z registru můžete navštívit kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Jako vlastník vozidla se na úřad můžete dostavit osobně, nebo můžete zplnomocnit někoho jiného. Plná moc pro tento účel nemusí být úředně ověřená.

Vyřazení vozidla vyřídíte na počkání za poplatek 200 Kč. S sebou si vezměte následující dokumenty:

 • doklad totožnosti,
 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 • obě registrační značky (SPZ),
 • vyplněný formulář žádosti o vyřazení vozidla (k dispozici např. na webových stránkách ministerstva dopravy, případně vyplníte až na místě),
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku (právnické osoby).

Úředník si ponechá registrační značky a malý technický průkaz a do velkého technického průkazu zaznamená údaj o dočasném vyřazení vozidla. V této chvíli už můžete také osobně nebo písemně vypovědět povinné ručení.

Až přijde chvíle, kdy opět budete chtít své auto používat, navštivte tentýž úřad, na kterém jste o dočasné vyřazení vozidla žádali. Za vyzvednutí uložených značek se už žádný poplatek neplatí. Musíte však prokázat, že má vozidlo:

 • platnou technickou kontrolu (platnost je uvedena ve velkém technickém průkazu) a
 • sjednané povinné ručení (jako doklad poslouží platná zelená karta).

Odcizené vozidlo a zaniklé povinné ručení

Dočasné vyřazení vozidla má smysl také ve chvíli, kdy bylo vozidlo odcizeno. V takovém případě je nutné na úřadě kromě výše uvedených dokladů (pokud nebyly také odcizeny) předložit i policejní protokol o odcizení vozidla.

K dočasnému vyřazení vozidla z registru dochází nejen na žádost vlastníka, ale automaticky také v případě, že zaniklo a do 14 dnů nebylo obnoveno povinné ručení. Vlastník vozidla pak musí do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla dodat úřadu jmenované dokumenty a sdělit, kde se auto nachází a účel jeho využití.Nejnovější články

  Jak vybrat autoškolu

  11.10.2019

  Dobrá autoškola by vás měla naučit nejen řídit. Nejnižší cena za kurz se mnohdy pojí s nevalnou kvalitou, na zkoušky vás nemusí dostatečně dobře připravit.

  Přezutí na zimní pneumatiky bez front

  09.10.2019

  Chcete-li se vyhnout frontám a dlouhým čekacím lhůtám, přezujte na zimní pneumatiky už v říjnu. V chladných ránech a vyšších polohách se budou hodit.

  Mezinárodní řidičský průkaz

  28.09.2019

  Cestujete mimo Evropu a plánujete v navštívené zemi usednout za volant? Pak budete ke svému českému řidičskému průkazu potřebovat ještě mezinárodní doklad.

  Poškození vozu v myčce

  27.09.2019

  Při mytí vozu v myčce může dojít k jeho poškození. Jak se v takovém případě zachovat a jak škodám do budoucna předcházet?