Proč a jak dočasně vyřadit vozidlo z registru vozidel?

04.10.2019

Vyřazení vozidla z provozu (dříve známé pod pojmem dočasné vyřazení vozidla) neboli uložení značek do depozitu je jednoduchý úkon, který vás na určitou dobu zbaví povinnosti platit zákonné pojištění vozidla. Této možnosti můžete využít, pokud víte, že vozidlo z jakéhokoliv důvodu nebudete několik měsíců využívat. Uložení značek do depozitu vyřídíte během jedné návštěvy úřadu.

Proč a jak dočasně vyřadit vozidlo z registru vozidel?

Důvod může být jakýkoliv

Přestože své auto využíváte takřka denně, může ve vašem životě nastat situace, která vám dlouhodobě znemožní auto používat. Může se jednat o několikaměsíční pobyt v zahraničí, dlouhodobou nemoc, následek úrazu nebo třeba dlouhodobou opravu vozidla. Nebo vlastníte auto, s nímž jezdíte pouze určitou část roku – sezónní jsou například kabriolety nebo vozidla využívaná k sezónním pracím.

Ve všech těchto případech se vyplatí uvažovat o dočasném vyřazení vozidla z registru. Pokud tak neučiníte, jste povinni platit povinné ručení i po dobu, kdy vaše auto bez povšimnutí stojí v garáži.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Co vyřazení vozidla z provozu znamená?

Vyřazení silničního vozidla z provozu upravuje § 12 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Status vyřazeného vozidla znamená, že vozidlo nemusí být pojištěné, v žádném případě s ním ale nesmíte vyjet na silnici. Po dobu, kdy je vozidlo vyřazeno z registru, nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí a nesmí z něj být odstraněny podstatné části. Můžete s ním však provádět některé formální úkony, jako například převod na nového vlastníka nebo změnu trvalého bydliště vlastníka.

Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, musí vlastník vozidla doložit, kde se vozidlo nachází a účel jeho využití. Za nedodržení této povinnosti hrozí vlastníkovi vozidla sankce až 50 000 Kč ve správním řízení.

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

dokument ke stažení

Stáhnout

Jak postupovat?

Za účelem vyřazení vozidla z provozu můžete navštívit kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Jako vlastník vozidla se na úřad můžete dostavit osobně, nebo můžete zplnomocnit někoho jiného. Plná moc pro tento účel nemusí být úředně ověřená.

Vyřazení vozidla vyřídíte na počkání za poplatek 200 Kč. S sebou si vezměte následující dokumenty:

 • doklad totožnosti,
 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 • obě registrační značky (SPZ),
 • vyplněný formulář žádosti o vyřazení vozidla (k dispozici např. na webových stránkách ministerstva dopravy, případně vyplníte až na místě),
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku (právnické osoby).

Úředník si ponechá registrační značky a malý technický průkaz a do velkého technického průkazu zaznamená údaj o vyřazení vozidla. V této chvíli už můžete také osobně nebo písemně vypovědět povinné ručení.

Až přijde chvíle, kdy opět budete chtít své auto používat, navštivte tentýž úřad, na kterém jste o vyřazení vozidla z provozu žádali a kde teď požádáte o ukončení vyřazení vozidla. Za vyzvednutí uložených značek se už žádný poplatek neplatí. Musíte však prokázat, že má vozidlo:

 • platnou technickou kontrolu (platnost je uvedena ve velkém technickém průkazu) a
 • sjednané povinné ručení (jako doklad poslouží platná zelená karta).

Odcizené vozidlo a zaniklé povinné ručení

Vyřazení vozidla z provozu má smysl také ve chvíli, kdy bylo vozidlo odcizeno. V takovém případě je nutné na úřadě kromě výše uvedených dokladů (pokud nebyly také odcizeny) předložit i policejní protokol o odcizení vozidla.

K vyřazení silničního vozidla z provozu dochází nejen na žádost vlastníka, ale automaticky také v případě, že zaniklo a do 14 dnů nebylo obnoveno povinné ručení. Vlastník vozidla pak musí do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla dodat úřadu jmenované dokumenty a sdělit, kde se auto nachází a účel jeho využití.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Na úřad si s sebou vezměte:

 • doklad totožnosti nebo originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku (právnické osoby).
 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),
 • obě registrační značky,
 • vyplněný formulář žádosti o vyřazení vozidla (případně lze vyplnit až na místě).

Poplatek za dočasné vyřazení vozu z registru vozidel je 200 Kč. Prodloužení vyřazení je zpoplatněno 50 Kč.

Vozidlo lze z registru vozidel vyřadit na 12 měsíců, o prodloužení na dalších 6 měsíců je nutné požádat.

Jakmile budete mít ve velkém technickém průkazu potvrzení o vyřazení vozu z registru vozidel, můžete povinné ručení zrušit.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com