Proč se nevyplácí šetřit na povinném ručení?

15.05.2019

Mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pro každého majitele vozidla zákonnou povinností. Najdou se však řidiči, kteří povinné ručení sjednané nemají – někteří úmyslně, jiní spíše nedopatřením. Všichni tito řidiči, jakmile se vydají s autem na silnici, riskují nejen pokutu v řádu desetitisíců korun, ale především také několikanásobně vyšší finanční náklady v případě zavinění dopravní nehody.

Proč se nevyplácí šetřit na povinném ručení?

Pokuta a poplatky neplatiče neminou

Přestože je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) povinné a jeho opodstatněnost je zřejmá, existují řidiči, kteří ho považují za zbytečné. Neplacení povinného ručení zdůvodňují tím, že jsou za volantem opatrní, jezdí jen příležitostně, navíc jen na krátké vzdálenosti. Případně se jim zdá povinné ručení příliš drahé. Pravdou ovšem zůstává, že i ten nejopatrnější řidič může i během několikaminutové jízdy zavinit dopravní nehodu.
Každé vozidlo evidované v registru vozidel musí mít sjednané povinné ručení. Neplacením tohoto pojištění:

  • vzniká majiteli vozidla povinnost zaplatit poplatek České kanceláři pojistitelů (ČKP). Tento trest za neplacení povinného ručení vyjde dráž než samotné povinné ručení. U osobních aut se poplatek za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, pohybuje od 30 do 93 Kč.
  • se majitel vozidla vystavuje riziku uložení pokuty ve výši 5 až 40 tisíc korun za přestupek provozování vozidla bez povinného ručení.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Zavinění dopravní nehody nepojištěným vozem

Mnohem horší situace nastává, když řidič nepojištěným vozidlem zaviní dopravní nehodu. V takovém případě se sice škoda poškozenému zaplatí z garančního fondu ČKP, ta však následně tyto náklady po viníkovi vymáhá. ČKP má nárok na úhradu jedné třetiny celkových nákladů, maximálně však 300 000 Kč. Neuhradí-li viník nehody svůj dluh ve stanovené lhůtě, případně neuzavře-li s ČKP dohodu o splácení dluhu, putuje případ k externímu vymáhání a poté k soudu.

Kdy ani povinné ručení nepomůže

Existují situace, kdy viník dopravní nehody musí napáchané škody uhradit v plné výši, a to bez ohledu na to, zda měl či neměl sjednané povinné ručení. Mezi tyto situace patří:

  • úmyslné způsobení škody (zavinění nehody),
  • řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky,
  • odmítnutí provedení zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné omamné látky,
  • řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění,
  • řízení vozidla v době zákazu řízení,
  • technický stav vozidla neodpovídající požadavkům bezpečnosti provozu (v případě, že právě špatný technický stav vozidla zapříčinil vznik škody).

V těchto případech může pojišťovna částku, kterou zaplatila poškozenému, vymáhat zpět po viníkovi nehody. A to až do výše pojistného limitu, který měl viník sjednaný ve smlouvě.

Nepodceňujte pojistné limity

Pojistný limit je u povinného ručení zcela podstatný. Ze zákona musí pojistný limit činit minimálně 35 milionů Kč, tedy 35 milionů Kč pro škody na zdraví a 35 milionů Kč pro škody na majetku. U vážných dopravních nehod však ani tato částka nemusí pokrýt celkovou výši škod. Když škoda sjednaný limit přesáhne, musí viník uhradit rozdíl ze svého. A může se jednat o miliony.
K nejvyšším škodám, které hravě přesáhnou minimální pojistný limit, dochází u dopravních nehod, při nichž došlo k závažné újmě na zdraví či životě člověka. Odškodnění totiž zahrnuje nejen náklady na léčení, ale také ztrátu na výdělku, kompenzaci za ztížení společenského uplatnění, náhradu za bolestné a trvalé následky apod. Lidský život má dle Nejvyššího soudu cenu 10 milionů Kč, ve výjimečných případech maximálně 20 milionů Kč. Při usmrcení osoby se odškodnění poskytuje i pozůstalým. Nejbližším osobám se za duševní utrpení vyplácí až 500 tisíc Kč.
Stejně tak můžete nešťastnou náhodou nabourat luxusní auto prémiové značky nebo kamion převážející drahé zboží. Poškozený má v takovém případě nárok na náhradu skutečné škody a ušlého zisku.
S ohledem na uvedené skutečnosti se doporučuje sjednat povinné ručení s limitem alespoň 50 milionů Kč. Některé pojišťovny nabízí limity mnohem vyšší, až 250 milionů Kč. Rozdíl v ceně pojištění přitom nebývá tak výrazný.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com