Výluky z pojištění - omezení výplaty pojistného plnění


Výluky z pojištění jsou práva pojišťovny nevyplatit pojistné plnění, pokud byla škoda způsobena tak, jak pojišťovna stanoví v pojistné smlouvě. Výluky z pojištění jsou konrétně definované věci nebo rizika, která vylučují pojistné krytí.
U povinného ručení jsou výluky z pojištění specifikovány zákonem a jejich seznam je vypsaný v každé pojistné smlouvě.

Výluky z pojištění – omezení výplaty pojistného plnění