Štítek: "pojišťovna" - 3. strana

Pojistitel – pojišťovna

Pojistitel – pojišťovna


Provozovatel pojištění, zpravidla pojišťovna, která zprostředkovává pojištění předmětů a majetku na základě povolení Ministerstva financí.

Pojišťovací agent – zprostředkovatel pojištění

Pojišťovací agent – zprostředkovatel pojištění


Pojišťovací agent je zprostředkovatel pojištění, kerý má s jednou i více pojišťovnami uzavřenou písemnou smlouvu na jejímž základě nabízí jejich produkty.

Pojistný trh – obchodování s pojistnou ochranou

Pojistný trh – obchodování s pojistnou ochranou


Pojistný trh vznikl v České republice v průběhu 90.let. Předmětem obchodování na pojistním trhu je pojistná ochrana.

Pojistník – vlastník pojistné smlouvy

Pojistník – vlastník pojistné smlouvy


Protistrana pojišťovny - pojistitele je pojistník, který s ní uzavírá pojistnou smlouvu a vzniká mu tak povinnost platit pojistné.

Pojistné plnění – finanční náhrada škody

Pojistné plnění – finanční náhrada škody


Pojistné plnění formou finanční úhrady si může nárokovat pojistník u pojišťovny v případě vzniku škody na předmětu pojištění.

Likvidátor pojistných událostí

Likvidátor pojistných událostí


Pokud se vám přihodí pojistná událost, budete při prošetřování škody komunikovat s likvidátorem. Ten na konci šetření stanoví výši pojistného plnění.

Kapitalizace – vyjádření celkového kapitálu pojišťovny

Kapitalizace – vyjádření celkového kapitálu pojišťovny


Přehled o celkovém kapitálu pojišťovny, tedy o tzv. kapitalizaci, poskytují výroční zprávy dané pojišťovny.

Frekvence placení pojistného

Frekvence placení pojistného


Při uzavírání pojistné smlouvy si můžete zvolit, s jakou frekvencí budete pojistné platit. Pro pojišťovnu je výhodné, když je četnost plateb nižší.

Excedent

Excedent


Pojišťovna může část škody postoupit z převzatého pojištění jiným pojišťovnám.

Doba vzniku pojistné události

Doba vzniku pojistné události


Při hlášení pojistné události pojišťovně je nezbytné vědět, kdy ke škodě došlo.