Frekvence placení pojistného

dohodnutá četnost plateb pojistného (roční, pololetní, apod.)


Zpět na: