Pojistné plnění - finanční náhrada škody


Pojistné plnění je odškodné, které je pojišťovnou vyplaceno pojistníkovi v případě vzniku škody – pojistné události. Pojistné plnění je peněžní částka, jejíž výše je odvozena z výše pojistné částky, uvedené v pojistné smlouvě.

Pojistné plnění – finanční náhrada škody