Štítek: "pojišťovna" - 2. strana

Účinnost pojištění – období pojistného krytí

Účinnost pojištění – období pojistného krytí


Při sjednání pojistné smlouvy je domluveno časové období, ve kterém v případě vzniku škody dojde k její náhradě pojišťovnou.

Škodní událost – vznik škody

Škodní událost – vznik škody


Škoda, která vznikne klientům pojišťoven se nahlašuje jako škodní událost, až po rozhodnutí pojišťovny se stává pojistnou událostí.

Spoluúčast – podíl na pojistné události

Spoluúčast – podíl na pojistné události


Při uzavírání pojištění musíme v pojistné smlouvě podepsat i výši částky, kterou se budeme spolupodílet na vzniklé škodě - tzv. spoluúčast.

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli


V některých případech je výhodné rozložit riziko mezi více pojišťoven, které se podle předem nasmlouvaných kritérií podílí na krytí následků škod.

Smluvní ujednání – detaily pojistky

Smluvní ujednání – detaily pojistky


Smluvní ujednání si každá pojišťovna přizpůsobuje svým podmínkám. Upřesňuje detaily pojistky, na co se vztahuje a co naopak nekryje.

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům


Pojišťovna se pojišťuje u zajistitele a v případě vzniku velké škody je i zajistitel pojištěn dalšími zajistiteli, kteří společně nesou následky škody.

Restant – počet nevyřízených spisů

Restant – počet nevyřízených spisů


Interní výraz pojišťoven pro nevyřízené pojistné události. Slouží jen jako informace pro zaměstnance pojišťovny, veřejnosti je často nedostupné.

Jak postupovat při drobných kolizích

Jak postupovat při drobných kolizích

28. 12. 2017Havarijní pojištění

K drobné nehodě, kde škoda nepřesáhne stanovenou hranici, není nutné volat policii. Řidičům, ale vzniká povinnost společně sepsat záznam o dopravní nehodě.

Kamera v autě a její výhody

Kamera v autě a její výhody

21. 12. 2017Ostatní

Nejen pro začátečníky je kamera v autě velkým pomocníkem. Co všechno vlastně umí a jaké jsou její hlavní výhody?

Pojistná částka – nejvyšší možné pojistné plnění

Pojistná částka – nejvyšší možné pojistné plnění


Jednou z nejdůležitějších součástí pojistné smlouvy je právě pojistná částka, která se sjednává na základě hodnoty pojišťovaného předmětu.