Pojistná částka

v pojistné smlouvě dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události


Zpět na: