Pojistná částka - nejvyšší možné pojistné plnění


Pojistná částka je nejvyšší možný finanční obnos, který pojišťovna může vyplatit pojištěnému v připadě vzniku pojistné události – škody. Výše pojistné částky je sjednána předem v den uzavření pojistné smlouvy.
Pojistná částka může být využita i k výpočtu pojistného, resp. k výši pravidelných měsíčních plateb za pojistné.

Pojistná částka – nejvyšší možné pojistné plnění

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.