Jak postupovat při drobných kolizích

28.12.2017

V naší zemi se průměrně každý den stane 270 dopravních nehod. Do tohoto čísla se nezapočítají drobné kolize, které se dějí každou chvíli. K drobné autonehodě, kde škoda nepřesahuje stanovenou hranici, není nutné volat policii. V takových případech mají, ale řidiči povinnost společně vyplnit záznam o dopravní nehodě. Tento článek vám napoví, jak správně postupovat, pokud jste vy nebo někdo jiný třeba tak úplně nezvládl parkování.

Jak postupovat při drobných kolizích

Drobná dopravní kolize

je taková autonehoda, kdy se výše škody nevyšplhá nad 100.000 Kč. Tato částka se vztahuje i na přepravované předměty. Pokud jde o poškození, kdy vzniká někomu škoda přesahující tento limit, mají řidiči povinnost zavolat policii. Policie se musí také volat v případě, kdy jsou na místě nehody zranění, nebo byl nehodou poškozen majetek třetí osoby, tím se myslí například dopravní značka, sloup veřejného osvětlení či zaparkované auto.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Jak postupovat?

Pokud dojde k drobné nehodě, musí všichni účastníci nehody souhlasit se sepsáním záznamu o dopravní nehodě. Tento záznam by měl mít každý řidič ve svém voze připravený.

Proč sepisovat záznam o dopravní nehodě?

Tento záznam slouží hlavně potřebám pojišťoven. Po jeho sepsání je nutné ho neprodleně zaslat příslušnému pojistiteli. Celá tato povinnost je zaštítěna zákony. A to jak zákonem o provozu na pozemních komunikacích, tak i zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Poslední jmenovaný zákon říká, že pokud nebude pojistiteli dodán záznam o dopravní nehodě, pojišťovna má právo vyžadovat úhradu vyplacené částky.

Jak vyplnit záznam?

Při dopravní nehodě se vždy vyplní pouze jedna sada formulářů. Je jedno, jestli se použije formulář toho, kdo nehodu způsobil, nebo jej vyplní poškozený.

 1. V první části formuláře se vyplňují informace o dopravní nehodě – datum nehody, místo, zranění.
 2. V další části se uvádějí iniciály řidičů. Jejich jména, adresy a telefonní kontakty.
 3. Dále se na formuláři nachází bod č. 8, který se vztahuje k pojištění a údajům, které řidič vyčte ze své zelené karty.
 4. Na záznamu bod č. 9 žádá údaje z řidičského průkazu.
 5. Body 10 až 14 se týkají popisu konkrétní nehody, označí se tam místa vzájemného střetu, popíší se viditelná poškození vozů a zhotoví se jednoduchý nákres dopravní nehody.
 6. Na formulář se podepíší oba účastníci nehody a jednu jeho kopii si předají, tak aby měli záznam oba řidiči. Další vyhotovení se zasílá pojišťovně. Může se stát, že se nehoda stala řidiči, který nevlastní vůz, ve kterém jel. V takovém případě musí záznam podepsat i majitel vozu.

Nejnutnější údaje:

 • SPZ vozidel
 • jména a adresy řidičů, ale i svědků dopravní nehody
 • foto-dokumentace místa nehody
 • číslo zelené karty

V roce 2016 policie šetřila 98 864 dopravních nehod. V případě vážné dopravní nehody nestačí sepsat záznam. Správný postup pokud kolem takové nehody jedete nebo jste přímo jejím účastníkem je:

 • Zastavit vozidlo, pohybovat se po vozovce s obezřetností, nikdy nesmíte zapomenout, že provoz stále pokračuje.
 • Na svém voze zapněte výstražná světla a umístěte výstražný trojúhelník na vhodné místo. Oblečte si bezpečností vestu.
 • Pokud jsou na místě zranění, poskytněte jim první pomoc.
 • Kontaktujte bezpečností složky: záchranná služba tel. 155, hasiče tel. 150 nebo policii 158, můžete také využít linku 112.