Štítek: "pojistné plnění" - 3. strana

Limity pojištění – maximální výše pojistného plnění

Limity pojištění – maximální výše pojistného plnění


Nedílnou součástí pojistné smlouvy je údaj o limitech pojistného plnění, což jsou maximální částky, které pojišťovna vyplatí v případě pojistné události.

Likvidace pojistné události – úkol pro likvidátora

Likvidace pojistné události – úkol pro likvidátora


Jakmile klient nahlásí pojistnou událost, pojišťovna zahájí její šetření (likvidaci). Likvidaci pojistné události provádí likvidátor.

Karenční lhůta (karenční doba)

Karenční lhůta (karenční doba)


Při uzavírání pojistné smlouvy může být sjednána tzv. karenční lhůta. Teprve po jejím uplynutí vzniká nárok na vyplacení pojistného plnění.

Indexová doložka

Indexová doložka


Pojišťovny provádí na základě růstu indexu spotřebitelských cen přepočet pojistných částek. Umožňuje to tzv. indexová doložka.

Dynamizace pojištění – inflační navýšení pojistného

Dynamizace pojištění – inflační navýšení pojistného


Vývoj inflace je v případě pojištění zohledňován navýšením pojistné částky a pojistného. Pro toto navýšení se používá termín dynamizace pojištění.

Devinkulace pojistného plnění

Devinkulace pojistného plnění


Pojistné plnění může být po provedení vinkulace převedeno na třetí osobu. Právo na výplatu pojistného plnění třetí osobě zaniká provedením devinkulace.

Bonifikace znamená zvýhodněné pojistné

Bonifikace znamená zvýhodněné pojistné


Při splnění určitých podmínek může klient pojišťovny získat bonifikaci, díky které ušetří na pojistném.

Automatická prolongace pojistné smlouvy

Automatická prolongace pojistné smlouvy


Součástí smluv, které jsou uzavřeny na dobu určitou, může být ujednání o jejich automatickém prodloužení na další období.

Základní limity pojistného plnění. Proč nemusí stačit?

Základní limity pojistného plnění. Proč nemusí stačit?

19. 2. 2016Povinné ručení

Hlavním kritériem při výběru povinného ručení je pro většinu z nás bezesporu cena. Neřešíme mnohdy ani limity pojistného plnění ani možná připojištění. Jde nám jen o to splnit zákonem danou povinnost.

Pojistné plnění a kdy má pojistitel právo na úhradu vyplacené částky

Pojistné plnění a kdy má pojistitel právo na úhradu vyplacené částky

17. 2. 2009Povinné ručení

Ze zákonného pojištění vozidel má pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil.