Automatická prolongace pojistné smlouvy


Automatická prolongace je automatické prodloužení smlouvy na další pojistné období. K takové obnově smlouvy dochází v případě, že je automatická prolongace sjednána ve smlouvě a některá ze smluvních stran v dané lhůtě neoznámí druhé straně, že o prodloužení smlouvy nemá zájem.

Automatická prolongace pojistné smlouvy