První pomoc - když jde o život, obavy musí stranou

08.02.2023

První pomoc může v životě potřebovat každý z nás. Stejně tak každý by měl být připraven na situaci, kdy bude potřeba první pomoc poskytnout. Když se stanete svědkem úrazu, nečekané zdravotní komplikace, nebo se vám přímo před očima odehraje dopravní nehoda, je třeba jednat – rychle, ale s rozmyslem. Není proto od věci si čas od času připomenout zásady první pomoci a další užitečné informace, které vám v takové chvíli přijdou vhod.

Obsah článku

První pomoc – povinnost morální i zákonná

Poskytnout první pomoc člověku se zraněním či jinou zdravotní komplikací by mělo být samozřejmostí. Stranou by měly jít obavy a pochybnosti o tom, zda bude dotyčný vědět co a jak. Důležité je alespoň se o to pokusit. Někdy může zachránit život i včasné přivolání sanitky.

Na povinnost poskytnout první pomoc druhému člověku myslí i legislativa. Trestní zákoník hovoří jasně: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta (§ 150). Pokud první pomoc neposkytne ten, komu to ukládá povaha jeho zaměstnání, trest se může zvýšit až na 3 roky. Pokud se stane autonehoda, jež jste účastníkem, můžete být za neposkytnutí první pomoci ostatním účastníkům, kteří ji potřebují, potrestáni odnětím svobody až na 5 let.

První pomoc – když jde o život, obavy musí stranou
Včas poskytnutá první pomoc může zachránit život.

Obecné zásady první pomoci

Lepší, než se bezhlavě vrhnout do zachraňování životů, je i přes naléhavost situace zachovat chladnou hlavu a postupně provést tyto kroky:

 • zhodnotit situaci – zjistěte život ohrožující stavy (tj. zejména bezvědomí, absence dýchání, masivní krvácení), v případě většího počtu zraněných zhodnoťte, kdo má nejvážnější zranění, se zraněnými ale zbytečně nehýbejte;
 • zachovat vlastní bezpečnost – použijte ochranné pomůcky (rukavice, roušku); pokud se stala dopravní nehoda, oblečte reflexní vestu a umístěte výstražný trojúhelník; nevstupujte do hořících objektů ani do objektů, kde se nachází potenciálně nebezpečné zvíře apod.;
 • přivolat zdravotnickou záchrannou službu – číslo 155 volejte, pokud se jedná o život ohrožující stav nebo máte podezření, že by život ohrožující stav mohl nastat, a to i tehdy, nejste-li si tím jisti;
 • poskytnout první pomoc – postupujte podle druhu zranění, úrazu či jiné zdravotní komplikace.

První pomoc při stavech, které bezprostředně ohrožují život

Operátor záchranné služby je připraven po získání potřebných informací instruovat zachránce po telefonu. Protože jde ale v případech ohrožení života o čas, základní zásady první pomoci by měl nosit každý v hlavě.

Postižený je v bezvědomí

Bezvědomí ohrožuje postiženého na životě tím, že může dojít k omezení nebo vymizení reflexů, které zajišťují volné dýchání. Proto je vždy nutné přivolat odbornou pomoc. Člověk, který je v bezvědomí, nereaguje na zevní podněty (oslovení, zatřesení, štípnutí apod.) a je u něj patrné povolení svalového napětí. Stavu úplného bezvědomí může předcházet zmatenost či letargie.

Pokud člověk v bezvědomí dýchá, je třeba postupovat následovně:

 • položit postiženého na záda, zaklonit mu hlavu a záklon hlavy udržovat až do příjezdu sanitky,
 • po celou dobu kontrolovat dýchání,
 • zabránit podchlazení postiženého.

Do tzv. zotavovací (dříve stabilizované) polohy se postižený ukládá v případě, že:

 • k bezvědomí došlo v důsledku otravy, opilosti nebo tonutí,
 • postižený zvrací,
 • postižený krvácí z nosu nebo úst,
 • postiženého musíme nechat na určitou dobu bez dozoru.

Pokud člověk v bezvědomí nedýchá (nebo nedýchá normálně), je třeba zahájit resuscitaci.

Postup při resuscitaci

Resuscitaci, tedy masáž srdce v kombinaci s dýcháním z úst do úst, je nutné zahájit co nejdříve. Pokud je v dosahu automatizovaný externí defibrilátor (AED), k resuscitaci ho použijeme. Než je přístroj donesen, provádíme resuscitaci vlastními silami:

 • zakloníme postiženému hlavu tahem za bradu a tlakem na čelo,
 • vkleče, s rukama napjatýma v loktech a dlaněmi přes sebe stlačujeme hrudník uprostřed hrudní kosti, a to do hloubky 5 – 6 cm, frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu,
 • resuscitaci provádíme bez přerušení do příjezdu záchranné služby nebo do chvíle, kdy postižený začne reagovat nebo normálně dýchat.

Masáž srdce je možné kombinovat (pokud to zachránce umí) s umělým dýcháním, a to v poměru 30 stlačení : 2 vdechy.

Možnost praktického nácviku resuscitace nabízí kurz první pomoci.
Možnost praktického nácviku resuscitace nabízí kurz první pomoci.

Uvedený postup platí pro resuscitaci dospělých, u dětí se postup mírně odlišuje (dětem se stlačuje hrudník hranou jedné ruky, kojencům jen dvěma prsty a dýchání se u kojenců provádí přes nos i ústa).

První pomoc při masivním krvácení

Masivní zevní krvácení je nutné zastavit nebo výrazně omezit. Při tepenném krvácení, kdy z rány rytmicky vystřikuje jasně červená krev, postupujeme následujícím způsobem:

 • zraněného posadíme nebo položíme (krvácející místo je dobré zvednout nad úroveň srdce),
 • tepnu stiskneme (za použití rukavic, případně hadru, pytlíku apod.) rukou přímo v místě rány (případný uvízlý předmět z rány nevytahujeme),
 • přiložíme tlakový obvaz vyrobený ze dvou obvazů (přiložíme smotaný obvaz, který upevníme obvázáním druhého obvazu),
 • pokud krev prosakuje, přidáme další vrstvu obvazu,
 • pokud rána stále silně krvácí, použijeme škrtidlo.

Při žilním krvácení, kdy z rány volně vytéká tmavě červená krev, ránu ošetřujeme pouze tlakovým obvazem, případně dalšími vrstvami obvazu.

Kurz první pomoci pro nácvik správného postupu

Situací, které mohou nastat a při nichž postižený potřebuje první pomoc, je mnohem více. A nemusí jít vždy o život. Vaše pomoc může být potřeba při úrazech a poraněních různých částí těla, popáleninách, omrzlinách, alergické reakci, srdečním infarktu nebo epileptickém záchvatu. Jak v různých situacích jednat vás nejlépe naučí kurz první pomoci.

Kurz první pomoci je vhodný pro každého, kdo chce být teoreticky i prakticky připraven poskytnout první pomoc druhému člověku. Kurzy obvykle obsahují plno příkladů z praxe a hlavně možnost nácviku různých modelových situací. Nabídka kurzů je velmi široká – od základních kurzů po ty specializované, pro veřejnost i firmy, a to pro skupiny i jednotlivce (pro firmy například formou teambuildingu).

Upevnit a procvičit si zásady první pomoci můžete také prostřednictvím aplikace První pomoc. Jedná se o bezplatnou aplikaci Českého červeného kříže, která sice nenahradí účast na kurzu první pomoci, ale obsahuje řadu praktických informací včetně videí, interaktivních kvízů, rychlých rad a návodů krok za krokem. Přímo z aplikace pak můžete jedním tlačítkem vytočit tísňovou linku.

Do každého vozidla patří autolékárnička

K velkému počtu vážných zranění dochází na silnicích. Jedna autonehoda za sebou může zanechat více osob s různými stupni zranění. Celkem 99 332 dopravních nehod, které policie šetřila v roce 2021, za sebou zanechalo 20 581 lehce zraněných, 1 624 těžce zraněných a 470 usmrcených osob.

Včas poskytnutá první pomoc může zachránit život.
Vážná autonehoda je často důvodem k přivolání letecké záchranné služby.

Protože se dopravní nehoda může přihodit kdekoliv, může být vybavení vašeho auta tím jediným, co budete mít po ruce. I proto patří autolékárnička do povinné výbavy vozidla. Její obsah je stanoven následovně:

 • hotový obvaz s polštářkem (3 ks),
 • hotový obvaz se dvěma polštářky (3 ks),
 • náplast hladká cívka (pro přilepení a krytí obvazu),
 • obinadlo škrtící pryžové (slouží k zástavě krvácení),
 • rukavice pryžové / latexové,
 • izotermická fólie (zabrání prochladnutí zraněného),
 • nůžky (zahnuté, se zaoblenými hroty).

Chybějící nebo nekompletní autolékárnička vám může ztížit poskytování první pomoci a může být také důvodem k uložení pokuty ve výši až 2 000 Kč.

A protože dopravní nehoda může potkat každého, vyplatí se mít v souvislosti s krytím případných hmotných škod řádně sjednané kvalitní povinné ručení a pro úhradu škody na vlastním vozidle také havarijní pojištění vozidla.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

První pomoc je třeba poskytnout včas, s rozmyslem a vhodným způsobem. Každý úraz a zdravotní komplikace vyžadují trochu jiný postup. Základní zásady první pomoci by měl znát každý člověk, v případě potřeby poradí i operátor linky 155.

Při poskytování první pomoci je důležité zachovat vlastní bezpečnost, tzn. mimo jiné používat ochranné pomůcky. Při dopravní nehodě najdete vše potřebné v autolékárničce, která je součástí povinné výbavy vozidla.

Při resuscitaci položíme postiženého na záda a tahem za bradu a tlakem na čelo mu zakloníme hlavu. Poté vkleče, s rukama napjatýma v loktech a dlaněmi přes sebe stlačujeme hrudník uprostřed hrudní kosti, a to do hloubky 5 až 6 cm, frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu. Masáž srdce kombinujeme s umělým dýcháním v poměru 30 stlačení : 2 vdechy.

Pokud je na místě defibrilátor (AED), použijeme ho. Resuscitaci provádíme bez přerušení do chvíle, kdy postižený začne reagovat nebo normálně dýchat, nebo do příjezdu záchranné služby.

V případě život ohrožujících stavů jde vždy o čas, proto na víceproudé silnici tvoříme záchranářskou uličku již ve chvíli, kdy přijíždíme do kolony, a to podle těchto pravidel.

Zotavovací poloha (dříve tzv. stabilizovaná poloha) je poloha vleže na boku, s pokrčenými končetinami. Využívá se u osob v bezvědomí s cílem držet průchodné dýchací cesty a zabránit vdechnutí obsahu žaludku. Postižený se do zotavovací polohy ukládá v případě, že k bezvědomí došlo v důsledku otravy, opilosti nebo tonutí a také když postižený zvrací, krvácí z nosu nebo úst.

Zotavovací polohu využijeme i tehdy, když zraněného musíme nechat bez dozoru – např. při dopravní nehodě jdeme poskytnout první pomoc dalším zraněným. O tom, jak si dále počínat při dopravní nehodě, jsme psali zde.

Záchrannou službu na čísle 155 volejte vždy, když se jedná o život ohrožující stav nebo máte podezření, že by takový stav mohl nastat. Pokud si nejste jisti, odbornou pomoc raději zavolejte. Zároveň pamatujte na to, že když se blíží houkající či blikající sanitka, může jít o život, a přizpůsobte tomu své chování na silnici. Jak se zachovat, poradí tento článek.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com