Jak má správně vypadat záchranářská ulička?

24.10.2019

Když dojde k vážné dopravní nehodě, často jde o minuty. Základním předpokladem k rychlému a včasnému zásahu záchranářů na víceproudé silnici je správně vytvořená záchranářská ulička. Víte, jak má vypadat, kdy jste povinni ji tvořit a co hrozí řidičům, kteří ji zneužijí?

Jak má správně vypadat záchranářská ulička?

Životy zachraňující ulička

Smysl záchranářské uličky je zcela zřejmý – slouží vozidlům složek integrovaného záchranného systému, aby se plynule a v co nejkratším čase dostala k místu dopravní nehody. Vozidla záchranářů však nejsou jediná, která mohou záchranářskou uličkou projet. Ulička slouží všem těmto vozidlům:

  • vozidla s právem přednostní jízdy (policie, hasiči, sanitky),
  • vozidla správce pozemní komunikace,
  • vozidla zajišťující odstranění následků dopravní nehody nebo překážky.

Myslete na ni včas

Povinnost tvořit záchranářskou uličku ukládá řidičům zákon o provozu na pozemních komunikacích, v němž stojí: “Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.” Jednoduše řečeno – záchranářskou uličku na víceproudé silnici jste povinni tvořit už ve chvíli, kdy přijíždíte do kolony. Když už je slyšet sirény, není moc času ani prostoru na manévrování.

Řidiči v levém pruhu uhýbají jako jediní doleva

Pravidlo pro tvorbu záchranářské uličky je zcela jednoduché. Od loňského roku se záchranářská ulička tvoří v Česku stejně jako v okolních státech. Její podobu opět určuje zákon: “Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.” Řidiči v levém pruhu tedy jako jediní uhýbají doleva, řidiči v ostatních pruzích uhýbají doprava. Vzniklá ulička by měla být široká alespoň 3 metry.

Záchranářská ulička


Zdroj: www.zzsuk.cz

Pokud při tvorbě záchranářské uličky znejistíte, pomůže vám vaše pravá ruka. Podíváte-li se na ni shora, představuje palec levý jízdní pruh, mezera mezi palcem a prsty připomíná záchranářskou uličku a zbylé prsty představují ostatní jízdní pruhy.

Ulička neslouží jako výjezd z kolony

Záchranářskou uličku jsou oprávněni využít pouze řidiči vozidel, která jsme zmínili již v úvodu. Pokud se jiný řidič nechá zlákat a uličku zneužije k rychlému průjezdu kolonou, může nejen zkomplikovat probíhající záchrannou akci, ale hrozí mu také pokuta až 2 500 Kč.

Přestože nad tím zůstává rozum stát, najdou se i řidiči, kteří záchranářskou uličku použijí jako pohodlný únik z kolony – otočí se a v protisměru uličkou dojedou k nejbližšímu sjezdu. Za tento přestupek (otáčení a jízdu v protisměru na dálnici) jim hrozí pokuta 5 000 až 10 000 Kč, 7 trestných bodů a odebrání řidičského průkazu na jeden rok.