Jak má správně vypadat záchranářská ulička?

24.10.2019

Když dojde k vážné dopravní nehodě, často jde o minuty. Základním předpokladem k rychlému a včasnému zásahu záchranářů na víceproudé silnici je správně vytvořená záchranářská ulička. Víte, jak má vypadat, kdy jste povinni ji tvořit a co hrozí řidičům, kteří ji zneužijí?

Jak má správně vypadat záchranářská ulička?

Životy zachraňující ulička

Smysl záchranářské uličky je zcela zřejmý – slouží vozidlům složek integrovaného záchranného systému, aby se plynule a v co nejkratším čase dostala k místu dopravní nehody. Vozidla záchranářů však nejsou jediná, která mohou záchranářskou uličkou projet. Ulička slouží všem těmto vozidlům:

  • vozidla s právem přednostní jízdy (policie, hasiči, sanitky),
  • vozidla správce pozemní komunikace,
  • vozidla zajišťující odstranění následků dopravní nehody nebo překážky.

Myslete na ni včas

Povinnost tvořit záchranářskou uličku ukládá řidičům zákon o provozu na pozemních komunikacích, v němž stojí: “Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.” Jednoduše řečeno – záchranářskou uličku na víceproudé silnici jste povinni tvořit už ve chvíli, kdy přijíždíte do kolony. Když už je slyšet sirény, není moc času ani prostoru na manévrování.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Řidiči v levém pruhu uhýbají jako jediní doleva

Pravidlo pro tvorbu záchranářské uličky je zcela jednoduché. Od loňského roku se záchranářská ulička tvoří v Česku stejně jako v okolních státech. Její podobu opět určuje zákon: “Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.” Řidiči v levém pruhu tedy jako jediní uhýbají doleva, řidiči v ostatních pruzích uhýbají doprava. Vzniklá ulička by měla být široká alespoň 3 metry.

Záchranářská ulička Zdroj: www.zzsuk.cz

Pokud při tvorbě záchranářské uličky znejistíte, pomůže vám vaše pravá ruka. Podíváte-li se na ni shora, představuje palec levý jízdní pruh, mezera mezi palcem a prsty připomíná záchranářskou uličku a zbylé prsty představují ostatní jízdní pruhy.

Ulička neslouží jako výjezd z kolony

Záchranářskou uličku jsou oprávněni využít pouze řidiči vozidel, která jsme zmínili již v úvodu. Pokud se jiný řidič nechá zlákat a uličku zneužije k rychlému průjezdu kolonou, může nejen zkomplikovat probíhající záchrannou akci, ale hrozí mu také pokuta až 2 500 Kč.

Přestože nad tím zůstává rozum stát, najdou se i řidiči, kteří záchranářskou uličku použijí jako pohodlný únik z kolony – otočí se a v protisměru uličkou dojedou k nejbližšímu sjezdu. Za tento přestupek (otáčení a jízdu v protisměru na dálnici) jim hrozí pokuta 5 000 až 10 000 Kč, 7 trestných bodů a odebrání řidičského průkazu na jeden rok.