Autonehoda nebo i malé škrábnutí – jak se správně zachovat?

05.08.2021

Na cestách potkáme širokou škálu řidičů s nejrůznějšími povahami. A ačkoliv většina z nich budou řidiči slušní a obezřetní, potkáte i bezohledné jedince. No a může se stát, že dojde k nějakému karambolu – situaci, kterou nikdo z nás nechce řešit. A občas takový ťukanec nebo nehoda může přijít i v drobné chvíli vlastní nepozornosti. Jak byste se v těchto případech měli správně zachovat? Je nutné volat policii i kvůli drobnému škrábnutí?

Crash test

Prevence jest základem

Než přistoupíme k tomu, jak případnou kolizi dvou vozidel nebo vozidla a jiného předmětu řešit, podívejme se na to, jak nejlépe dopravním nehodám předcházet. Na úplně prvním místě je osobní odpovědnost – ta může zahrnovat slušný výčet věcí. Ve zkratce bychom do veřejného silničního provozu měli vždy vyrážet v co nejlepším stavu – a tím je myšlen jak technický stav vozidla, tak i stav řidiče.

Vozidlo

Skvělý technický stav vozidla je záležitost, kterou můžeme svěřit do rukou odborníkům. Stačí vozidlo nechávat pravidelně kontrolovat, včas řešit technické nedostatky a například měnit pneumatiky podle daného ročního období. To je nezbytné minimum.

 • Každé dva roky nechat vozidlo podrobit technické zkoušce,
 • čas od času nechat vyměnit motorový olej,
 • udržovat ostatní provozní kapaliny (chladící kapalinu, brzdovou kapalinu atp.) v doporučených hladinách,
 • pravidelně měnit přezutí automobilu podle ročních období,
 • celkově udržovat vozidlo v dobrém stavu.

Servisní kontrola vozidla

Řidič

I sám řidič by měl vždy za volant usedat v dobré kondici. Základem je rozhodně střízlivost – může se zdát, že jedno pivko či sklenka vína rozdíl ve schopnostech řidiče neudělá, ale opak je pravdou. I malé množství alkoholu ovlivní rychlost řidičových reakcí stejně tak, jako jeho pozornost – a občas i o trochu rychlejší reakce nebo dřívější předvídání nadcházející situace může znamenat rozdíl mezi hladkým průjezdem a závažnou dopravní nehodou. Stejně tak by řidič neměl usedat za volant, je-li velmi unavený či prodělává nemoc, jejíž příznaky ovlivní řidičovy schopnosti. Vždy je lepší si trochu odpočinout nebo se z nemoci vyležet – existuje opravdu jen málo situací, kdy je nutné v ne zcela optimální kondici usednout za volant.

Fyzická kondice je ale pouze jednou stranou mince. Druhá, neméně důležitá, je i řidičovo psychické rozpoložení. Procházíte-li nějakým složitějším životním obdobím, které Vás velmi trápí a stále stáčíte myšlenky jinam, je lepší preferovat městskou hromadnou dopravu nebo – pokud lze – na cílové místo dojít po svých. Opět to souvisí hlavně se schopností soustředit se zejména na jízdu a předvídat nebezpečné situace a chování ostatních řidičů. Navíc, delší procházka mnohdy pomůže vyčistit hlavu.

Výraznou pomoc při prevenci dopravních nehod představuje i způsob defenzivní jízdy, kterým by se všichni účastníci silničního provozu měli řídit.

 • Nesedat za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
 • vyhnout se řízení při zvýšené únavě nebo nemoci,
 • neřídit ve špatném psychickém rozpoložení,
 • dodržovat zásady defenzivní jízdy.
Co dělat při autonehodě nebo ťukanci?

Jak se zachovat při nehodě

I přes veškerou snahu se může stát, že k nějaké nehodě dojde. Jak bylo zmíněno na začátku, na silnicích se potkáváme se širokou škálou nejrůznějších řidičů a zkrátka závisí i na jejich chování. Když už k nějaké té nehodě dojde, je dobré vědět, jak správně postupovat. Správný postup Vám totiž zajistí co nejvyšší míru bezpečnosti na místě nehody, rychlejší vyřešení nepříjemné situace a v neposlední řadě větší šanci na případné pojistné plnění.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Správný postup

Bezprostředně po nehodě bychom měli zajistit vozidlo – to znamená vypnout motor a zatáhnout ruční brzdu, abychom zabránili tomu, že se vozidlo nekontrolovaně rozjede. Dále bychom měli zapnout výstražné osvětlení a předtím, než opustíme vozidlo, bychom si měli obléct reflexní vestu – na vozovce musíte být co nejvíce vidět a také hlavně musíte v první řadě myslet na vlastní bezpečí – kdyby se Vám něco přihodilo v důsledku toho, že jste špatně vidět na vozovce, přijdete také o možnost pomoci ostatním.

Pokud je automobil zajištěný a Vy máte jistotu, že Vás na vozovce (například dálnici) nikdo nepřehlédne, měli byste co nejrychleji zkontrolovat a zhodnotit zdravotní stav ostatních účastníků nehody. I zde se můžete řídit základní poučkou, že Ti, kteří nevydávají žádný zvuk, potřebují Vaši pomoc nejvíce. V případě závažnějšího zranění bez prodlení volejte 155 a řiďte se radami dispečera do doby, než přijede záchranná služba. Volejte 155 i v případech, kdy si zdravotním stavem jiného z účastníků nehody nejste jistí – vždy je lepší, aby profesionálové zhodnotili, že zranění nebylo života ohrožující, než aby účastník nehody zraněním podlehl v důsledku špatného odhadu zdravotního stavu.

Záchranná služba

Dalším nezbytným krokem před samotným řešením nastalé situace je umístit výstražný trojúhelník. Pokud se nehoda stala mimo obec, trojúhelník byl měl být umístěn alespoň 50 metrů před místo nehody, aby měli ostatní řidiči šanci včas reagovat.

Pokud je o všechno výše zmíněného postaráno, měli byste nejprve nehodu řádně zdokumentovat (hlavně fotografiemi a nákresem v záznamovém formuláři o dopravní nehodě) a pak umožnit bezpečný průjezd ostatním vozidlům. Pokud bezpečný průjezd nejste schopni svými silami zařídit, vždycky je nutné volat policii (158). Každý z účastníků dopravní nehody by také měl co nejrychleji nahlásit škodní událost své pojišťovně.

 • Vypnout motor automobilu a zajistit automobil ruční brzdou,
 • zapnout výstražné osvětlení,
 • obléci si reflexní vestu (platí i pro spolucestující),
 • zhodnotit zdravotní stav účastníků nehody a v případě vážných zranění nebo pochybností volat 155,
 • umístit výstražný trojúhelník (mimo obec alespoň 50 m před místo nehody),
 • důkladně zdokumentovat dopravní nehodu (místo nehody vyfotit z více úhlů, vyplnit záznamový formulář o dopravní nehodě včetně nákresů),
 • umožnit bezpečný průjezd ostatním vozidlům,
 • nahlásit škodní událost pojišťovně a řídit se jejími pokyny.

Je třeba vždy volat policii?

Ne vždycky je nezbytně nutné volat k dopravní nehodě policii. Pokud se jedná o drobnější nehodu (lehké škrábnutí, ťukanec apod.), je absolutně nejlepší vše řešit domluvou. Opět platí, že nehoda by se měla náležitě zdokumentovat, účastníci by měli vyplnit všeobecně přijímané záznamové formuláře o dopravní nehodě a kontaktovat své pojišťovny.

V případech, že formuláře v aktuální situaci nejsou k dispozici, měli byste se snažit získat maximum informací o druhém účastníkovy nehody (údaje z občanského průkazu, případně alespoň z řidičského průkazu). Veškeré záznamy byste si pak měli vzájemně podepsat.

Pokud s Vámi druhý účastník nechce spolupracovat anebo od něj nelze získat dostatek důvěryhodných informací o tom, kdo je, volejte policii.

Polici musíte zavolat v těchto případech:

 • Nejste schopni zajistit bezpečný průjezd ostatních účastníků silničního provozu.
 • Během nehody byla poškozena 3. osoba, soukromý anebo veřejný majetek (pouliční osvětlení, popelnice, jiné, například zaparkované vozidlo, plot atd.).
 • Při dopravní nehodě dojde k zranění nebo usmrcení některého z účastníků.
 • Výše škody na jednom ze zúčastněných vozidel je vyšší než 100 000 Kč.
 • V důsledku nehody z vozidla uniknou pohonné hmoty, případně i jiné provozní kapaliny.
 • V případech, kdy nejste schopni se s dalšími účastníky dopravní nehody dohodnout.

Policejní majáky

Havarijní pojištění

Základem každého vozidla, které se účastní silničního provozu, je mít sjednané povinné ručení. V případech, kdy dojde k nějaké nehodě, je ale vhodné myslet i na havarijní pojištění. Právě to Vám v nepříjemných situacích může krýt záda a díky němu bude v některých případech oprava Vašeho automobilu hrazena pojišťovnou, a ne z Vaší kapsy. Vyzkoušejte proto naší online kalkulačku, která Vás provede výpočtem ceny havarijního pojištění a nabídne Vám několik variant od různých pojišťoven, ze kterých si určitě vyberete tu nejlepší právě pro Vaše potřeby.