Kdo nejvíce škodí ovzduší?

22.05.2018

Emise oxidu uhličitého se bedlivě sledují hlavně u automobilů, ale víte, že do ovzduší se dostává i jinými způsoby než jen z aut? Co třeba sopky, lidé? Který stát je největším producentem tohoto skleníkového plynu?

Kdo nejvíce škodí ovzduší?
Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) roste už od začátku průmyslové revoluce v 19. století, v posledních desetiletí se zvyšuje jeho koncentrace čím dál rychleji. Tento problém je spojován s obavami z globálního oteplování a s tím spojeného skleníkového efektu, ty mohou vést až ke zvyšování hladiny oceánů, tání ledovců, extrémní klima v podobě hurikánů a záplav, v nejhorších scénářích mají být zatopeny souše a vznikat pouště. A přesně to je důvod, proč se lidstvo zaměřuje na sledování vypouštěného CO2 do ovzduší.

Oxid uhličitý

Je plyn, který je těžší než vzduch, nemá žádnou chuť ani zápach a do ovzduší se dostává hlavně spalováním, tedy reakcí kyslíku s uhlíkem.

rokhodnota atmosférického CO2 (globální průměr)
k lednu 2016402,39 ppm
k lednu 2017405,06 ppm
k lednu 2018407,54 ppm

zdroj: gnosis9.net/koncentrace.php

ppm – částic na milion, udává počet molekul oxidu uhličitého na milion atomů a molekul suchého vzduchu;
z tabulky je patrné, že i přes všechny snahy se hodnoty CO2 každoročně zvyšují

Sopka

Často se hovoří, řeší a hlavně měří množství vypouštěného oxidu uhličitého, které má na svědomí člověk. Ale i sama příroda má v rukávu velkého „traviče”. Tím jsou sopky, při jejich erupcích se do vzduchu kromě velkého množství CO2 dostávají další skleníkové plyny, v jeden moment se jich ven dostane víc, než vyprodukovalo lidstvo za stovky let. Kromě oteplování planety, sopečné výbuchy naopak zem ochlazují, protože se do atmosféry dostane velké množství sopečného prachu a popílku.

Emise oxidu uhličitého u automobilů

Měření emisí je ožehavým tématem, jejich hodnoty se sledují a ne jen normy EU se je snaží dlouhodobě snižovat. V roce 2007 činily průměrné evropské emise 159,1 g/km. Rok 2021 dává automobilovému průmyslu závazek dostat se na 95 g/km. Jak jsou na tom některé značky automobilů s průměrnými emisemi CO2 za celou svou flotilu, změřila v roce 2017 společnost JATO Dynamics.

značkaemise CO2 (g/km)značkaemise CO2 (g/km)značkaemise CO2 (g/km)
Mazda131,2BMW121,8Škoda115,9
Mercedes129,1Ford120,8Fiat115,6
Volvo124,3Kia120Suzuki114,9
Audi124,3Volkswagen119,6Renault106,6
Opel123,4Seat118,1Citroen105,5
Hyundai122Dacia116,9Peugeot104,5

zdroj: https://auto.idnes.cz/emise-co2-oxid-uhlicity-jato-dpr-/automoto.aspx?c=A180410_104150_automoto_fdv

Největší producenti CO2 na světě

Největší producenti C02

Zdroj: http://oenergetice.cz/evropska-unie/nejvetsi-producenti-co2-na-svete/

Graf nám ukazuje deset států, které v roce 2016 produkovaly největší množství skleníkového plynu CO2, největším producentem je Čína, za ní následuje USA a třetí je Indie, tato desítka států tvoří 68% celosvětové produkce CO2.

Jak zabránit zvýšené koncentraci CO2 v ovzduší?

  • Omezení životní úrovně, lidstvo by mělo začít šetřit zejména s energiemi, které při své výrobě produkují značné množství CO2.
  • Lepší využití hromadné dopravy a menší používání osobních automobilů a samozřejmě dokončení vývoje a zvýšení prodejů hybridních aut.
  • Změna používání plastových a umělohmotných obalů ve všech odvětvích.
  • Zlepšení ochrany před požáry, které trvají i několik týdnů a během nichž jsou zničeny kilometry vegetace.
  • Celkové nahrazení tepelných elektráren v lepším případě za větrné, vodní, nebo solární panely, v horším alespoň za atomové elektrárny.
  • Naděje je ve zvětšování objemu fotosyntézy a ukládání CO2 například do dřeva, takže výsadba lesů.