Štítek: "riziko" - 2. strana

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika


Prvopojistitel je pojišťovna, se kterou pojistník uzavře smlouvu. Prvopojistitelem se nazývá proto, že primárně ručí za rizika plynoucí z pojistné smlouvy.

Zajistitel – ochrana prvopojistitele

Zajistitel – ochrana prvopojistitele


Zajistitel poskytuje pojištění pro samotné pojistitele. Pojišťovny se tak mohou vzájemně chránit i mezi sebou.

Škodní událost – vznik škody

Škodní událost – vznik škody


Škoda, která vznikne klientům pojišťoven se nahlašuje jako škodní událost, až po rozhodnutí pojišťovny se stává pojistnou událostí.

Spoluúčast – podíl na pojistné události

Spoluúčast – podíl na pojistné události


Při uzavírání pojištění musíme v pojistné smlouvě podepsat i výši částky, kterou se budeme spolupodílet na vzniklé škodě - tzv. spoluúčast.

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli


V některých případech je výhodné rozložit riziko mezi více pojišťoven, které se podle předem nasmlouvaných kritérií podílí na krytí následků škod.

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům


Pojišťovna se pojišťuje u zajistitele a v případě vzniku velké škody je i zajistitel pojištěn dalšími zajistiteli, kteří společně nesou následky škody.

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku škody

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku škody


Pojistné riziko je možnost vzniku škody, která nám způsobí majetkovou ztrátu. Abychom kompenzovali tuto peněžní újmu, uzavíráme pojištění.

Kasko – označení pro havarijní pojištění

Kasko – označení pro havarijní pojištění


Nad rámec povinného ručení můžete své vozidlo chránit před určitými škodami také havarijním pojištěním, které bývá označováno jako kasko pojištění.

Atomový pool – sdružení pojistitelů či zajistitelů

Atomový pool – sdružení pojistitelů či zajistitelů


Za účelem krytí atomového rizika se pojistitelé a zajistitelé sdružují v tzv. atomový pool.