Štítek: "riziko" - 2. strana

Negativní vlivy při řízení

Negativní vlivy při řízení

19. 1. 2018Ostatní

Řidič má během řízení plné ruce práce, ovládá pedály, řadí, točí volantem. Jeho pozornost dělí mezi další faktory, které mají negativní vliv na řízení.

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika

Prvopojistitel – primárně přebírá rizika


Prvopojistitel je pojišťovna, se kterou pojistník uzavře smlouvu. Prvopojistitelem se nazývá proto, že primárně ručí za rizika plynoucí z pojistné smlouvy.

Zajistitel – ochrana prvopojistitele

Zajistitel – ochrana prvopojistitele


Zajistitel poskytuje pojištění pro samotné pojistitele. Pojišťovny se tak mohou vzájemně chránit i mezi sebou.

Škodní událost – vznik škody

Škodní událost – vznik škody


Škoda, která vznikne klientům pojišťoven se nahlašuje jako škodní událost, až po rozhodnutí pojišťovny se stává pojistnou událostí.

Spoluúčast – podíl na pojistné události

Spoluúčast – podíl na pojistné události


Při uzavírání pojištění musíme v pojistné smlouvě podepsat i výši částky, kterou se budeme spolupodílet na vzniklé škodě - tzv. spoluúčast.

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli


V některých případech je výhodné rozložit riziko mezi více pojišťoven, které se podle předem nasmlouvaných kritérií podílí na krytí následků škod.

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům


Pojišťovna se pojišťuje u zajistitele a v případě vzniku velké škody je i zajistitel pojištěn dalšími zajistiteli, kteří společně nesou následky škody.

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku škody

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku škody


Pojistné riziko je možnost vzniku škody, která nám způsobí majetkovou ztrátu. Abychom kompenzovali tuto peněžní újmu, uzavíráme pojištění.

Kasko – označení pro havarijní pojištění

Kasko – označení pro havarijní pojištění


Nad rámec povinného ručení můžete své vozidlo chránit před určitými škodami také havarijním pojištěním, které bývá označováno jako kasko pojištění.

Atomový pool – sdružení pojistitelů či zajistitelů

Atomový pool – sdružení pojistitelů či zajistitelů


Za účelem krytí atomového rizika se pojistitelé a zajistitelé sdružují v tzv. atomový pool.