Pojistné riziko - pravděpodobnost vzniku škody


Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti, že dojde k pojistné události. Pojistné riziko je důvodem – podstatou vzniku pojistné smlouvy. Správným zvážením pojistného rizika a pojištěním je možné eliminovat ztrátu finančních prostředků způsobenou vznikem škody.

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku škody