Štítek: "pojistník" - 2. strana

Pojistná událost – vznik škody na majetku

Pojistná událost – vznik škody na majetku


Pojistná událost je situace, kdy se to, co je písemně specifikováno v pojistné smlouvě, stane skutečností, tedy vznik škody.

Pojistka

Pojistka


Pojistka nám dodává pocit ochrany před následky neštěstí. V pojišťovnictví je pojistka deklarována jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Pojištěný – osoba, na kterou se vztahuje pojištění

Pojištěný – osoba, na kterou se vztahuje pojištění


Hrozí-li nám nebo našemu majetku riziko, jsme ochotni za úplatek podepsat pojistnou smlouvu, získat ochranu od pojišťovny a stát se osobou pojištěnou.

Pojistník – vlastník pojistné smlouvy

Pojistník – vlastník pojistné smlouvy


Protistrana pojišťovny - pojistitele je pojistník, který s ní uzavírá pojistnou smlouvu a vzniká mu tak povinnost platit pojistné.

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni


Pojistná smlouva je základ pro vznik vztahu mezi pojistitelem a pojištěným a slouží k ochraně majetku před nahodilými sitacemi.

Pojistné plnění – finanční náhrada škody

Pojistné plnění – finanční náhrada škody


Pojistné plnění formou finanční úhrady si může nárokovat pojistník u pojišťovny v případě vzniku škody na předmětu pojištění.

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy


Pojistné období je časový úsek, ve kterém platí pojistná smlouva, respektive ochrana pojistníka v případě vzniku škody na pojištěném předmětu.

Alokační poměr

Alokační poměr


Finanční prostředky investované do podílových fondů je vhodné rozdělit v různém poměru do více fondů, a to z důvodu diverzifikace rizika.

Havarijní pojištění – kalkulačka

Havarijní pojištění – kalkulačka

19. 6. 2017Havarijní pojištění

Havarijní pojištění sjednáte jednoduše online - k vyplnění formuláře můžete využít podrobný návod, ve kterém je vše popsáno krok za krokem.

Návod na kalkulačku povinného ručení krok za krokem

Návod na kalkulačku povinného ručení krok za krokem

2. 6. 2017Povinné ručení

Spočítejte si cenu povinného ručení a porovnejte nabídky jednotlivých pojišťoven. Poslouží vám k tomu naše online kalkulačka.