Pojistné

úplata za poskytování pojistné ochrany. Platí se za dohodnuté pojistné období (běžné pojistné) nebo najednou za celé pojistné období (jednorázová platba)


Zpět na: