Pojistné období

časové období, na které se pojištění sjednává


Zpět na: