Štítek: "platnost pojištění"

Zákonný zástupce – zástupce v právním jednání

Zákonný zástupce – zástupce v právním jednání


Zákonný zástupce plně zodpovídá za svěřenou osobu a má právo za ni jednat v právních úkonech. Nezletilý má jako zákonné zástupce nejčastěji rodiče.

Územní platnost – vytyčení hranic platnosti pojistky

Územní platnost – vytyčení hranic platnosti pojistky


Pojištění vozu, cestovní pojištění a havarijní pojištění platí jen na konrétních místech a v konrétních státech, definovaných už při podpisu smlouvy.

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy


Pojistné období je časový úsek, ve kterém platí pojistná smlouva, respektive ochrana pojistníka v případě vzniku škody na pojištěném předmětu.

Platnost pojištění – územní i časová

Platnost pojištění – územní i časová


Pojistnou událost, ke které dojde před počátkem platnosti pojištění nebo mimo územní platnost pojištění, pojišťovna zamítne a vzniklou škodu neuhradí.