Jak postupovat při nehodě

15.09.2023

K dopravním nehodám dochází na našich silnicích dennodenně. I jen malá chvilka nepozornosti může způsobit havárii s mnohdy těžkými následky. Do střetu se navíc můžete dostat ne vlastní vinou. Důležité je zachovat klid a ujistit se, že jsou všichni aktéři nehody v pořádku. Jak postupovat při nehodě, kdy je potřeba zavolat policii a jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě se dozvíte na následujících řádcích.

Dopravní nehoda a jak se správně zachovat

Dopravní nehoda může na silnici potkat nejen začínajícího, ale i zkušeného řidiče. Základem pro to, aby se kolize a její případné následky co nejrychleji vyřešily, je zachovat chladnou hlavu a řídit se určitými pravidly. Jak postupovat při nehodě, jste-li jejím svědkem či účastníkem?

 • Vůz zastavte, vypněte motor a zatáhněte ruční brzdu.
 • Zapněte výstražná světla.
 • Oblékněte si reflexní vestu. Tu byste měli mít po ruce i pro ostatní cestující ve vašem voze.
 • Do vzdálenosti cca 50 metrů před místem nehody umístěte výstražný trojúhelník. (Pokud se autonehoda stane na dálnici, trojúhelník postavte do vzdálenosti zhruba 100 metrů).
 • Zkontrolujte, zda některý z účastníků nehody nepotřebuje lékařské ošetření. Pokud je to potřeba, zahajte první pomoc a někoho ze svědků nehody požádejte o zavolání záchranné služby.
 • Přesvědčte se, že se v okolí nehody nevyskytuje ještě zraněný cyklista či chodec, obzvlášť došlo-li k nehodě v noci či za snížené viditelnosti.
 • Zachovejte klid a zdržte se požití alkoholických nápojů či omamných látek, jejichž účinky by mohly ovlivnit vyšetřování nehody.
 • Dbejte hlavně na vlastní bezpečnost.

Pokud jste dopravní nehodu zavinili vy, pak vás před škodami na majetku a zdraví třetích osob chrání povinné ručení. Sjednat si povinné ručení můžete pomocí naší kalkulačky.

Jak postupovat při nehodě
Dopravní nehoda může mít i fatální následky.

Kdy k nehodě volat policii

Ne vždy k nehodě musíte volat policii. Existují ovšem případy, kdy ji zavolat musíte a pak také případy, kdy se doporučuje policii přivolat. Pojďme se nejprve podívat, kdy se policie na místo nehody musí dostavit.

 • Při nehodě došlo ke zranění nebo usmrcení osob.
 • Během kolize byla zničena či poškozena pozemní komunikace nebo její součást (typicky např. svodidla, most, dopravní značky).
 • Při nehodě došlo k poškození majetku třetí strany (např. zaparkované auto, zábradlí u domu).
 • Na voze, které bylo účastníkem nehody, vznikla škoda za více než 100 tis. korun. Limit se vztahuje i na věci přepravované v autě.
 • Účastníci nehody nejsou schopni obnovit provoz v místě.
 • Příčinou nehody byl střet se zvěří.
 • Bouráte se služebním vozem.

Vyjma těchto případů existují situace, kdy se doporučuje policii k nehodě přivolat. Jedná se převážně o případy, kdy komunikace s druhým řidičem není úplně snadná.

 • Nejste schopni se dohodnout, kdo nehodu způsobil.
 • Druhý řidič vás nutí do přiznání viny.
 • Viník z místa nehody ujel.
 • Druhý řidič je cizinec a vzájemně si nerozumíte.

Dobrým tipem je si místo nehody a poškozená vozidla vyfotit. S ostatními účastníky si rovněž sdělte osobní údaje a údaje o svých vozech. Pokud se druhý řidič nechce nechat ztotožnit, je toto rovněž důvodem pro přivolání policie.

Pokud se stane autonehoda, je nutné v některých případech zavolat policii.
Pokud se stane autonehoda, je nutné v některých případech zavolat policii.

Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě

Pro případ nehody mějte ve voze k dispozici formulář s názvem Záznam o dopravní nehodě. Zákon to sice nenařizuje, formulář s tužkou v kastlíku u řidiče vám ale ušetří čas, práci a nervy, pokud už ke střetu dojde. Co vše by měl záznam o dopravní nehodě ať už v jakékoliv podobě obsahovat?

 • Identifikaci řidičů – jejich jména a adresu trvalého bydliště,
 • SPZ a popis vozů,
 • údaje o pojišťovně, u které bude uplatněno povinné ručení,
 • nákres a popis nehody včetně místa a času.

Formulář je možné sehnat i ve formě samopropisu, druhý řidič má tedy hned k dispozici kopii záznamu.

Autonehoda a nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události by mělo dojít co nejdříve, a to od všech zúčastněných. Jste-li poškozený, nahlaste vy sami událost pojišťovně viníka, urychlíte tak šetření nehody a výplatu peněz. Pojišťovnu bude zajímat průběh nehody, vyžádá si záznam o nehodě, případně i dokumenty od policie.

Pokud jste viníkem nehody se zraněním či dokonce usmrcením, je namístě kontaktovat advokáta a domluvit se s ním na dalším postupu. Myslete na to, že vaše chování po nehodě může ovlivnit výši trestu. Z povinného ručení se rovněž platí jen škoda způsobená třetím stranám. Pro případ, že dojde ke škodě na vašem vlastním vozidle, mějte sjednané havarijní pojištění. S jeho výpočtem vám pomůže naše kalkulačka.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Ihned po nehodě zastavte vozidlo, vypněte motor a zapněte výstražná světla. Oblékněte si reflexní vestu, tu byste měli mít po ruce i pro ostatní cestující ve voze. Minimálně do vzdálenosti 100 metrů před místem nehody umístěte výstražný trojúhelník. Zkontrolujte zdravotní stav účastníků nehody, případně zahajte první pomoc a přivolejte záchrannou službu. Pokud to situace dovolí, opusťte dálnici a postavte se za svodidla. Zůstaňte v klidu a nedělejte nic, co by mohlo ovlivnit vyšetřování nehody, včetně požití návykových látek a alkoholu. Co vám nově hrozí za porušení dopravních předpisů si můžete přečíst v našem dalším článku.
Záznam o dopravní nehodě by měl obsahovat jména a adresy řidičů, identifikaci vozů, popis a průběh nehody a informace o pojišťovně viníka nehody. Zákon formu formuláře nikterak neupravuje, ideální je mít ve voze k dispozici formulář Záznam o dopravní nehodě a tužku. V tomto článku si přečtěte, co dělat, dojde-li ke střetu se zvěří.
Jste-li viník nehody, k nahlášení pojistné události by mělo dojít bezprostředně poté, co vám to situace dovolí. Nahlásit nehodu můžete i jako poškozený, a to té pojišťovně, u které má uzavřeno povinné ručení viník nehody. Urychlíte tak proces a vyplacení peněz na opravy vozu. Pro všechny případy si připomeňte, jak poskytovat první pomoc.