Dopravní předpisy na parkovištích. Na co si dát pozor?

23.10.2023

Zákon o provozu na pozemních komunikacích určuje pravidla, která musí dodržovat každý řidič na svých cestách po Česku. Cílem je nejen jasná a přehledná doprava, ale hlavně bezpečná. Existují ovšem místa, kde si řidiči nejsou jisti, zda na nich obecná silniční pravidla platí. Takovým místem bývají často parkoviště a další účelové komunikace. Pojďme se podívat, jaké dopravní předpisy na parkovištích musíme dodržovat.

Obsah článku

Dopravní předpisy na parkovištích

S rostoucím počtem automobilů se parkování mnohdy stává noční můrou. Není proto neobvyklé, že k parkování jsou často využívána parkoviště obchodních domů nebo lesní a polní cesty. Někteří řidiči jsou přesvědčeni, že na těchto místech nemusí dodržovat platná silniční pravidla. Opak je ale pravdou. To, jaká dopravní pravidla na parkovištích a dalších komunikacích je potřeba dodržovat, záleží na charakteru dané komunikace.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Co jsou účelové komunikace

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích určuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích. Tyto dále zákonná úprava dělí na:

  • dálnice,
  • silnice,
  • místní komunikace,
  • účelové komunikace.

Co jsou dálnice, silnice a místní komunikace je celkem srozumitelné. Dohady a nejasnosti panují ohledně účelových komunikací. Ty jsou totiž definovány jako “pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi”, a dále zákon říká, že: “Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu.“

Dopravní předpisy na parkovištích. Na co si dát pozor?
Parkoviště před obchodním domem je veřejné parkoviště.

Veřejné parkoviště

Častým mýtem, se kterým se setkáte napříč generacemi řidičů, je ten, který řadí parkoviště opatřené závorou mezi místo mimo pozemní komunikaci. Jinými slovy říká, že vjedete-li na parkoviště opatřené závorou u Kauflandu, jste na soukromém parkovišti, na kterém silniční pravidla neplatí. Tak tomu ale není. Zákon parkoviště u obchodních domů chápe jako veřejnou účelovou komunikaci ať je, či není opatřeno závorou. A nejen u obchodních domů, stejně je tomu u parkovišť u nemocnic nebo úřadů. Toto místo je chápáno jako veřejné parkoviště a je tedy potřeba na něm dodržovat silniční pravidla, mimo jiné pravidlo pravé ruky a zákaz stání na místech pro osoby ZTP. 

Soukromé parkoviště

Ze zákona ta samá povinnost, tedy dodržování silničních pravidel, vyplývá i pro soukromé parkoviště. Např. firemní parkoviště svojí podstatou rovněž spadají mezi účelové komunikace, i zde tedy musíte jezdit se zapnutými pásy, s rozsvícenými světly a zcela střízliví.

Pokud se navíc jedná o neveřejnou komunikaci, tedy takovou, na kterou vás bez povolení nepustí dovnitř, platí na ní navíc pravidla určená vlastníkem či provozovatelem. Na neveřejné pozemní komunikaci vás policie za nedodržení předpisů pokutovat nemůže, dojde-li ale k nehodě, bude se jejich dodržení či nedodržení posuzovat. Stejně tak nesete odpovědnost za způsobenou škodu.

Podzemní parkoviště bývá ve většině případů účelová komunikace.
Podzemní parkoviště bývá ve většině případů účelová komunikace.

Parkovací dům a podzemní parkoviště

Parkovací dům a podzemní parkoviště jsou ve většině případů rovněž účelovými komunikacemi, kde, jak už víme, musí řidiči jezdit podle silničních pravidel. A nic na tom nemění ani závora nebo turniket na placení. U některých garáží či parkovacích domů lze jejich charakter těžko posoudit, protože nemusí zcela odpovídat definici účelové komunikace. Zde je na místě větší obezřetnost při jízdě, sledování případného značení a hlavně předvídání chování okolí. 

Podle vyhlášky účelová komunikace nemusí být asfaltová ani jinak zpevněná a ani nemusí být zapsána v katastru. Pokud tedy se svým vozem vjedete na polní cestu, stezku mezi chatkami či štěrkovou cestu mezi zahrádkami, vždy dodržujte obecně platná silniční pravidla. Zásadně nikdy nevyjíždějte bez povinného ručení, ze kterého se hradí škody způsobené třetí straně při dopravní nehodě. Od věci není ani havarijní pojištění, které kryje škody na vašem voze. S obojím vám pomůže naše kalkulačka.

A co mezi účelové komunikace nepatří?

Pokud připustíme, že všechna výše uvedená místa patří mezi účelové komunikace, pak zbyde opravdu jen pár míst, kde bychom silniční pravidla teoreticky dodržovat nemuseli. Jedná se o např. o pole, louky, lesy, zamrzlé rybníky či jezera nebo letištní prostory. Tato místa jsou ale často veřejnosti nepřístupná, bez souhlasu majitele se do nich ani nedostanete. Navíc třeba do takových lesů je vjezd i stání s vozem zakázán podle zákona o lesích. Za porušení tohoto ustanovení vám hrozí pokuta do výše 5 000 korun.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Parkoviště ve většině případů mají charakter účelové komunikace, na které je třeba dodržovat obecně platná silniční pravidla. Jedná-li se navíc o veřejně nepřístupné parkoviště, musí zde řidiči dodržovat i pravidla určená jeho vlastníkem. K tomu, aby se vyvlékli z pokuty za špatné parkování, využívají řidiči často institut osoby blízké. V tomto článku se dočtete, že již nějakou dobu se tato finta ne zcela vyplatí.
Parkoviště před obchodním domem, nemocnicí či úřadem je považováno za veřejné parkoviště, a to bez ohledu na to, zda je při vjezdu potřeba projet přes závoru či turniket na placení. Se správným parkováním je problém často ve velkých městech. Jak fungují modré zóny?
Zaparkovat vůz nemůžete hlavně v nepřehledné zatáčce, na horizontu, na přechodu pro chodce a 5 metrů před ním, na železničním přejezdu, méně než 5 metrů před či za křižovatkou a na tramvajovém pásu. Odstavit vůz dále nemůžete ani na železničním přejezdu, na mostě, v připojovacích pruzích, na dálnici a v místech označených žlutou čárou. V Praze vám se správným parkováním pomůže web Parkuj v klidu Praha.