Vyřazení vozidla z evidence

02.11.2023

Sjednané povinné ručení je základní podmínkou pro to, abyste se svým vozem vůbec mohli vjet na pozemní komunikace. Platí se z něho škody třetí straně, pokud způsobíte dopravní nehodu. Existují ale případy, kdy povinné ručení platit nemusíte. Typicky pokud např. jezdíte vozem pouze v létě a přes zimu stojí v garáži, se chystáte na delší dobu do zahraničí nebo jste od zaměstnavatele dostali služební vůz i k soukromým účelům. V tomto článku se dozvíte, co znamená vyřazení vozidla z evidence, co je ekologická likvidace vozidel a jak postupovat při uložení SPZ do depozitu.

Obsah článku

Vyřazení vozidla z evidence vs. zánik vozidla

Častým důvodem odhlášení vozidla je kromě výše uvedených situací také úplné zničení vozu při havárii nebo fakt, že automobil dosloužil. V současné době rozeznává zákon dva způsoby, jak vyřadit vozidlo z registru. Prvním způsobem je vyřazení vozidla z evidence (známé také jako uložení SPZ do depozitu), druhým potom zánik vozidla. Pojďme se podívat na oba instituty zblízka.

Uložení SPZ do depozitu

Hlavním rozdílem mezi vyřazením vozidla z evidence a zánikem vozu je doba trvání daného stavu. Zatímco vyřazení vozidla z registru je stav dočasný, zánik vozidla je stavem trvalým. K vyřazení vozidla z evidence může dojít:

 • na základě žádosti vlastníka,
 • ukončením povinného ručení a jeho následným neobnovením.

Podává-li vlastník žádost o vyřazení vozu z registru (tzn. dochází k uložení SPZ do depozitu), pak musí kromě samotné žádosti doložit:

 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 • registrační značky,
 • velký technický průkaz, 
 • platný doklad totožnosti. 

Žádost (viz Vyřazení vozidla z evidence formulář níže) lze podat na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, kde si ponechají obě registrační značky a malý techničák a do velkého technického průkazu vyznačí vyřazení vozidla. Správní poplatek činí 200 Kč.

Vlastník je povinen vozidlo zabezpečit, aby neničilo životní prostředí a nikoho neohrožovalo. Po uplynutí lhůty 12 měsíců musí vlastník úřadu sdělit místo, kde se vůz nachází a jaké je jeho využití.

Při zániku povinného ručení, pokud nedošlo k jeho obnovení, úřad automaticky vozidlo vyřadí z evidence. Vlastník vozu je povinen do 10 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí odevzdat malý technický průkaz a registrační značky. Do velkého technické průkazu se vyznačí záznam o vyřazení vozu. Majitel rovněž musí sdělit, kde se vůz nachází a jaké je jeho využití.

Uvažujete-li o obnovení povinného ručení, pomůžeme vám vybrat tu nejlepší nabídku. Více informací o povinném ručení najdete zde. Sjednat si můžete i havarijní pojištění.

Vyřazení vozidla z evidence
Stojí-li váš vůz přes zimu v garáži, pak zvažte dočasné vyřazení vozidla z evidence.

Zánik vozidla

Oproti dočasnému vyřazení vozidla z registru je institut zániku vozidla stavem, kdy dojde k trvalému výmazu vozu z evidence, typicky v případě totální nehody, nebo pokud se z vozu stane vrak. Majitel vozu musí na úřad doložit, že bylo auto ekologicky zlikvidováno, nebo zcela zničeno.

Které dokumenty jsou potřeba k vyřízení zániku vozidla?

 • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 • velký technický průkaz,
 • registrační značky,
 • doklad o likvidaci, 
 • platný doklad totožnosti.

Vyřízení zániku vozidla na úřadě je zdarma.

Vyřazení vozidla z evidence formulář

Vyplněný formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu je jednou z podmínek při uložení SPZ do depozitu. Formulář lze vyplnit na místě, případně si ho můžete stáhnout na stránkách Ministerstva dopravy a předvyplnit. Žádost obsahuje identifikační údaje o vozidle a o jeho majiteli, stejný formulář se vyplní i u zániku vozidla.

Odhlášení vozidla v případě krádeže a prodeje

Na odhlášení vozidla nesmíte zapomenout ani tehdy, je-li vaše vozidlo odcizeno. Na dopravní registr doložíte policejní protokol o odcizení vozu nebo rozhodnutí o zastavení vyšetřování krádeže. Odevzdat byste měli dále malý a velký technický průkaz, a nebyly-li ukradeny, tak i registrační značky.

Odhlášení vozidla se musí provést při prodeji. Do 10 dnů od podepsání kupní smlouvy musí dojít k přepisu vozu na nového majitele. Součástí přepisu je evidenční kontrola, tedy fyzická kontrola ojetého vozu, pokud ten přechází na nového majitele. Přepis musí zajistit prodávající, a to na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Při přepisu stačí mít úředně ověřenou plnou moc druhé strany, nemusí být tedy přítomny obě strany. Budete potřebovat kupní smlouvu, platný doklad totožnosti a oba technické průkazy k vozidlu.


Ekologická likvidace vozidel se provádí na určených autovrakovištích. 

Ekologická likvidace vozidel a výkup autovraků

Chcete-li se svého nepojízdného vozu zbavit, mějte na paměti, že ho nemůžete jen tak někde odstavit. Vozidlo je považováno za nebezpečný odpad, protože v sobě obsahuje nebezpečné oleje a chemické látky. Ekologická likvidace vozidel je jediná povolená cesta, jak se zbavit starého vozu.

Na stránkách Ministerstva životního prostředí si v modulu Autovraky vyhledáte vrakoviště, které provádí ekologickou likvidaci vozidel. Seznam najdete zde. Jen na těchto místech obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci, které pak budete potřebovat k odhlášení vozidla. K likvidaci si dále připravte:

 • platný doklad totožnosti,
 • velký technický průkaz,
 • nejste-li majitelem vozu, pak jeho plnou moc.

Za ekologickou likvidaci vozu neplatíte nic. Autovrakoviště naopak nabízejí výkup autovraků. Za dodaný kompletní vůz můžete dostat okolo 2 tis. korun v závislosti na jeho stavu. A pokud si najdete zařízení specializované na vaši značku vozu, můžete dostat i několik tisíc za náhradní díly.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Ekologická likvidace vozidel je proces, kdy se trvale vyřazuje vozidlo z provozu. K likvidaci jsou určená místa, která se postarají o samotnou likvidaci a vystaví majiteli vozu potvrzení. To poté slouží jako podklad k vyřízení zániku vozidla a také jako podklad k ukončení povinného ručení. Uvažujete-li o koupi nového vozu, přečtěte si, která auta patří mezi ta nejúspornější.
K uložení registračních značek do depozitu potřebujete platný doklad totožnosti, registrační značky, osvědčení o registraci vozu a technický průkaz (tzn. malý a velký technický průkaz) a vyplněný formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu. O tom, co znamenají jednotlivé registrační značky, jsme psali zde.
K odhlášení vozidla při prodeji a přepisu na nového majitele musí dojít do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Součástí přepisu je evidenční kontrola, tedy fyzická kontrola vozu s údaji v technickém průkazu. Na úřad si dále musíte vzít kupní smlouvu, oba technické průkazy k vozidlu, platný doklad totožnosti a případně ověřenou plnou moc druhé strany. Jak získat nejlepší cenu za ojeté auto se dozvíte v tomto článku.
Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com