Pravidlo zipu mnozí řidiči neznají. Nepatříte mezi ně?

24.04.2024

Správné zipování by mělo zefektivnit dopravu na víceproudých silnicích v místech zúžení. Bohužel ne všichni řidiči jsou ochotni pouštět auta z ostatních jízdních pruhů před sebe. Mnohdy tak vznikají vyhrocené situace, které provozu naopak škodí. Kdy je vhodné pravidlo zipu použít a je vůbec upraveno zákonem?

Pravidlo zipu mnozí řidiči neznají. Nepatříte mezi ně?
Ne vždy je zipování aut v Česku prováděno správně.

Obsah článku

Co o zipování aut říká zákon?

Pokud budete v české legislativě hledat paragraf o zipování aut, neuspějete. Zipování je totiž v zákoně o provozu na pozemních komunikacích (§ 12) řešeno jako souběžná jízda ve více pruzích, přesněji tedy:

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu”.

Jinými slovy tedy ano, zipování je upraveno zákonem a řidiči jedoucí v pruhu, který zůstává, by měli střídavě pouštět vozidla z pruhu, který končí.

Kdy se použije pravidlo zipu?

V definici uvedené výše je uveden jeden důležitý pojem, a sice souběžná jízda. Pravidlo zipu lze využít tehdy, jedou-li vozy souběžně. Co to znamená?

 • Hustota provozu v souvislých proudech ve více pruzích je tak vysoká, že řidič může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel před ním.
 • Jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu, nepovažuje se toto za předjíždění.

Typicky se tedy zipování používá v těchto případech:

 • V místě dopravní nehody.
 • Při snížení počtu pruhů.
 • Při zúžení dvou pruhů.

Práce na silnici jsou častým důvodem použití pravidla zipu.
Práce na silnici jsou častým důvodem použití pravidla zipu.

Řadíte se správně?

Než začnete nadávat na řidiče vedle v pruhu, že vás nepustil, uvědomte si, zda i vy zipování provádíte správně.

Jak postupovat, aby provoz před omezením zůstal plynulý?

 1. Při dojíždění k místu zúžení sundejte nohu z plynu, aby se vyrovnala rychlost všech vozů.
 2. Mezi auty ponechte volnou mezeru na zařazení auta z druhého pruhu.
 3. Dodržujte střídání jednotlivých pruhů.

To, že zipování auta provádějí správně, poznáte podle toho, že se před zúžením nezastavují a nevznikají kolony.

Bohužel v našich končinách se zipování vesměs správně neprovádí. Co řidiči dělají špatně?

 • Příliš brzy se zařazují do pruhu, který bude pokračovat. Jinak řečeno, končící pruh je prázdný a v pokračovacím pruhu vzniká kolona.
 • Nevyrovnání rychlosti s ostatními vozy.
 • Nevytvoření mezery pro vozidla z vedlejšího pruhu.

Ve finále tedy na silnici před zúžením vznikne kolona v obou pruzích.

Nesprávné zipování má za následek kolony.
Nesprávné zipování má za následek kolony.

Jak je to se zipováním v připojovacím pruhu

Někteří řidiči se snaží pravidlo zipu uplatňovat i v rámci jiných než průběžných pruhů. Často se s tím můžete setkat v přídatných pruzích na dálnici. Obecně platí, že se zipování v připojovacím pruhu neuplatňuje

Připojovací pruh slouží k tomu, aby na něm vůz dosáhl plné rychlosti, a pak se plynule zařadil do průběžného pruhu.

POZOR – ke zneužití pravidla zipu často dochází v pruhu odbočovacím. Pokud totiž ten stojí a vedle je průběžný pruh volný, často toho řidiči využívají a do odbočovacího pruhu se zařadí až po předjetí kolony v průběžném pruhu. V takovém případě se o zipování nejedná a řidiči ve stojícím pruhu nejsou povinni vozidlo pustit před sebe.

Dopravní značka pro zipování je čistě informativní

Pamatujte na to, že na zipování nemusíte být upozorněni dopravní značkou. Značka IP29 Střídavé řazení má jen informativní charakter.

Dopravní značka pro zipování nemusí být vyvěšena v místě zúžení.
Dopravní značka pro zipování nemusí být vyvěšena v místě zúžení.

V místě dopravní nehody, kde se mají řidiči řadit střídavě, samozřejmě prostor a čas na vyvěšení značky není.

Kdo by byl viníkem nehody v “zipu”?

Mysleli byste si, že viníkem dopravní nehody v místě zipu bude ten, kdo nestřídal? Pak vás vyvedeme z omylu. Jako mnoho jiných zákonů, i ten silniční nemluví zcela jednoznačně. 

Podle definice souběžné jízdy (viz výše), totiž řidič v průběžném pruhu umožní střídavě vjezd vozidel z pruhu končícího, to ovšem neznamená, že má tu povinnost. A navíc platí, že “přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu.”

Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o nehody při nízkých rychlostech, řeší je jen pojišťovny. Ty často vinu rozdělí mezi oba řidiče, popřípadě se rozhodují na základě výpovědi svědků. 

Na svých cestách tedy jezděte opatrně, předvídejte a agresivnímu řidiči vynucujícímu si přednost v místě zipu raději ustupte. Nikdy nevyjíždějte na cesty bez sjednaného povinného ručení, případně i havarijního pojištění. S obojím vám pomůže naše kalkulačka.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pravidlo zipu platí tam, kde řidič nemůže pokračovat ve svém pruhu a je očividné, který pruh je průběžný. Typicky v místech dopravních nehod, práce na silnici a zúžení. Kromě zipování často řidiči tápou i na parkovištích. Jaká zde platí pravidla?
Základem správně provedeného zipu je snížení rychlosti na úroveň dalších vozů, vytvoření mezery mezi auty a střídavým vpouštěním vozidel do průběžného pruhu. Pro všechny případy si přečtěte, jak vybrat autoservis pro opravu vašeho vozu.