Nový bodový systém – co se změní?

07.08.2023

Před několika týdny schválili poslanci novelu silničního zákona, která mimo jiné zjednodušuje stávající bodový systém, ovšem také ho výrazně zpřísňuje. Za závažný přestupek bude nově hrozit mnohem vyšší pokuta než dosud. Dochází také ke změnám v řazení přestupků dle počtu přičítaných bodů. Novelu musí schválit ještě Senát a podepsat prezident, platit by pak měla od ledna následujícího roku. Pojďme se podívat, jak bude nový bodový systém vypadat.

Obsah článku

Co je bodové konto řidiče

Bodové konto řidiče je jedním z nástrojů, jak dosáhnout toho, aby motoristé dodržovali platná silniční pravidla. U každého z nich tedy konto slouží k tomu, aby se sledoval stav jeho dopravních přestupků, za které se přičítá 2 – 7 bodů v závislosti na jejich závažnosti. Dosáhne-li řidič 12 bodů, přichází o řidičské oprávnění, které zpátky získá nejdříve po roce. Přehled nejčastějších bodovaných přestupků najdete níže v tabulce.

Vybrané dopravní přestupky Body Pokuta na místě (v tis.) Horní hranice pokuty ve správním řízení (v tis.)
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nad 0,3 promile) 7 20 000
Odmítnutí testu na alkohol a jiné návykové látky 7 50 000
Vjezd na železniční přejezd přes zákaz 7 5 000
Nedovolené předjíždění 7 10 000
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici 7 10 000
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví 7 odnětí svobody až 10 let
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem 5 10 000
Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více 5 10 000
Nezastavení na červenou 5 2 500 5 000
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu 5 2 000 2 500
Řízení bez řidičského oprávnění 4 50 000
Nedání přednosti v jízdě 4 2 500 5 000
Nepoužití autosedačky pro dítě 4 2 000 2 500
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více 3 2 500 5 000
Jízda bez bezpečnostních pásů 3 2 000 2 500
Nezastavení před přechodem 3 2 500 5 000
Jízda s telefonem v ruce 2 1 000 2 500
Překročení rychlosti do 20 km/h v obci (do 30 km/h mimo obec) 2 1 000 2 500
Stání na místě vyhrazeném pro osoby s průkazem ZTP 2 2 500 10 000

zdroj: www.12bodu.cz, autor: povinne-ruceni.com

Kde zjistit stav bodového konta

Chcete-li vědět, jak jste na tom s body, pak máte tři možnosti, jak zjistit výši svého bodového konta.

  • Přijdete na pobočku CZECHPOINT a požádáte o výpis ze svého konta.
  • Zajdete na kterýkoliv odbor dopravy úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Přihlásíte se na www.portalobcana.cz, kde stav svého konta uvidíte v sekci Bodové hodnocení řidiče.

Pokud vyberete první či druhou možnost, pak počítejte s tím, že budete muset uhradit správní poplatek.

Nový bodový systém – co se změní?
Telefonování za volantem patří mezi častý dopravní přestupek, za který hrozí pokuta.

Za závažný dopravní přestupek nově hrozí vyšší pokuta

Podle Ministerstva dopravy mají změny vést hlavně ke zjednodušení bodového systému. V současnosti jsou přestupky rozděleny podle závažnosti do pěti sazeb v závislosti na tom, kolik bodů se za ně přičítá (7, 5, 4, 3, 2). Nově budou řazeny jen do tří sazeb – a sice 6, 4 a 2. Za ty nejzávažnější přestupky se tak bude přičítat o bod méně, zato ale dojde k výraznému navýšení pokut za jejich spáchání. Stejně tak se za některé méně závažné přestupky bude přičítat bodů více. Jak by měl nový bodový systém vypadat, ukazuje následující tabulka.

Vybrané dopravní přestupky Body Horní hranice pokuty na místě (v tis.) Horní hranice pokuty ve správním řízení (v tis.)
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nad 0,3 promile) 6 25 000
Odmítnutí testu na alkohol a jiné návykové látky 6 75 000
Vjezd na železniční přejezd přes zákaz 6 5 500 25 000
Nedovolené předjíždění 6 5 500 25 000
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici 6 5 500 25 000
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví 6 odnětí svobody až 10 let
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem 6 3 500 10 000
Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více 6 25 000
Nezastavení na červenou 6 5 500 25 000
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu 4 2 000 5 000
Řízení bez řidičského oprávnění 4 75 000
Nedání přednosti v jízdě 4 3 500 10 000
Nepoužití autosedačky pro dítě 4 2 000 5 000
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více 4 3 500 10 000
Jízda bez bezpečnostních pásů 4 2 000 5 000
Nezastavení před přechodem 2 3 500 10 000
Jízda s telefonem v ruce 4 3 500 10 000
Překročení rychlosti do 20 km/h v obci (do 30 km/h mimo obec) 2 2 000 5 000
Stání na místě vyhrazeném pro osoby s průkazem ZTP 2 3 500 10 000

zdroj: www.besip.cz, autor: povinne-ruceni.com

Jak je to s body za rychlost

Překročení povolené rychlosti ať už v obci, nebo mimo ni patří mezi nejčastěji bodovaný dopravní přestupek, za který rovněž hrozí pokuta. Za rok 2022 se ve 49 % všech evidovaných bodovaných přestupků rozdávaly právě body za rychlost, viz tabulka níže.

Nejčastější evidované bodované přestupky v roce 2022 Podíl (v %)
Překročení povolené rychlosti v obci o 5 – 20 km/h 29,54
Jízda s mobilním telefonem 16,38
Nepoužití bezpečnostního pásu či helmy 14,84
Překročení povolené rychlosti v obci o více než 20 km/h 9,3
Překročení povolené rychlosti mimo obec o 10 – 30 km/h 7,45
Nedání přednosti v jízdě 3,47
Překročení povolené rychlosti mimo obec o více než 30 km/h 2,24
Neoprávněné parkování na místech vyhrazených pro osoby s průkazem ZTP 2,18
Nerespektování červené barvy na semaforu 2,16
Požití návykové látky při řízení 1,98
ostatní 10,46

zdroj: www.mdcr.cz, autor: povinne-ruceni.com

Nový bodový systém tak vychází mimo jiné i z těchto statistik. U nejčastějších bodovaných přestupků jako je překročení rychlosti a telefonování při řízení se postihy zpřísňují, to samé platí i pro jízdu pod vlivem (nejen) alkoholu nebo odmítnutí testu na návykové látky. U některých méně závažných přestupků se horní hranice pokuty naopak snižuje.

I nový bodový systém vrácení bodů umožňuje

Pokud pácháte přestupky opakovaně, po dosažení 12 bodů přicházíte o řidičský průkaz. Ten získáte zpět nejdříve po roce a po splnění těchto podmínek:

  • Přezkoušení v autoškole (zahrnuje test z dopravních pravidel, údržbu a ovládání vozidla, praktickou zkoušku s komisařem).
  • Vyšetření u praktického lékaře.
  • Absolvování dopravně psychologického vyšetření u psychologa akreditovaného Ministerstvem dopravy.

Máte již nasbírané nějaké body a hrozí vám “vybodování”? Dobrá zpráva je, že bodový systém vrácení bodů umožňuje, resp. tedy může dojít k jejich výmazu. Co je potřeba k tomu, abyste se nasbíraných bodů zbavili?

Rok bez dopravního přestupku

Nejsnazší možností, jak se zbavit bodů, je jezdit podle dopravních pravidel. Pokud se totiž řidič nedopustí během jednoho roku od posledních získaných bodů žádného dalšího bodovaného přestupku, jsou mu automaticky odečteny 4 body. Po dalším roce bez přestupku jsou odečteny další 4 body, a pokud mu i poté ještě nějaké zbyly, odečtou se všechny po dalších bezúhonných 12 měsících.

Školení bezpečné jízdy

Další možností, jak si umazat body z bodového konta, je absolvování Školení bezpečné jízdy v jednom z devíti akreditovaných středisek v Česku. Pokud si po úspěšném prodělání kurzu vyplníte Žádost o odečet bodů a donesete na úřad, odečtou se vám 3 body. Ovšem pozor, tato varianta je možná jen v případě, že:

  • nemáte více než 10 bodů a
  • ve svém “portfoliu” nemáte přestupek, za který se uděluje 6 či 7 bodů.

Při svých cestách nezapomeňte mít sjednané povinné ručení, i jeho absence vás vyjde draho. Za dlouhodobé provozování vozu bez povinného ručení vám hrozí pokuta ve výši 40 000 korun, navíc za každý den bez ručení zaplatíte za osobní vůz 35 – 95 korun v závislosti na kubatuře do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Sjednat si povinné ručení můžete pomocí naší kalkulačky

Dobrovolně si potom můžete vůz pojistit v rámci havarijního pojištění. To pokryje škody na vašem vozidle v případě, že nehodu způsobíte vy sami. I s havarijkem vám pomůže naše kalkulačka.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Bodový systém je nástroj, který nutí řidiče k dodržování platných pravidel silničního provozu. Motoristé za každý dopravní přestupek obdrží 2 – 7 bodů v závislosti na jeho závažnosti, po dosažení 12 bodů je jim odebrán řidičský průkaz. Ten mohou získat zpět nejdříve po roce po absolvování kurzu v autoškole, dopravně psychologického vyšetření a vyšetření u praktického lékaře. Před dosažením 12 bodů lze body z konta vymazat – po roce ježdění bez přestupku nebo po absolvování Školení bezpečné jízdy v akreditovaném zařízení. Body a vysoká pokuta vám hrozí za jízdu pod vlivem alkoholu. Přečtěte si, jak nebezpečný je zbytkový alkohol.
Pokuta za rychlost z radaru přijde během několika týdnů, výjimečně to může trvat i několik měsíců. Jak je to dnes s institutem osoby blízké? To se dozvíte v našem dalším článku.
Bodový systém řadí mezi nejvíce závažné dopravní přestupky jízdu pod vlivem alkoholu, nedovolený vjezd na železniční přejezd, nehodu s ublížením na zdraví, jízdu v protisměru na dálnici a nedovolené předjíždění. Za všechny hrozí přičtení 7 bodů a také vysoká pokuta. Nejčastěji se ale v Česku udělují body za rychlost. V tomto článku jsme psali o tom, jak fungují policejní radary.